2021-06-16

Webbinar om Sjukhus i Trä – med fokus på Arkitektur

Betydande hälsovinster möjliga med vårdmiljöer i trä.  

Studier visar lovande resultat när det gäller hälsovinster i form av exempelvis kortare vårdtider, minskad stress och därmed ökat välbefinnande – vid vistelser i vårdmiljöer i trä.  Det var några av de anmärkningsvärda inslag som presenterades under ett webbinarium som arrangerades av Smart Housing Småland tisdagen den 15 juni – med arkitektur och utformning i fokus.

Sedan tidigare har Smart Housing Smålands förstudie från våren 2020, konstaterat att det att det är fullt möjligt att bygga större sjukhus och vårdinrättningar med bärande träkonstruktioner. Det finns också ett växande antal referensexempel, både i Sverige och i Europa. Nu är det snarare frågan om vilken region i landet som blir först med ett större sjukhusprojekt med klimatoptimerad, modern träbyggnadsteknik.

Detta webbinarium hade emellertid mer fokus på de sociala aspekterna av att använda trä synligt i interiörer och i miljöerna och framför allt hur hälsoaspekterna förbättras. Som aktuellt referensprojekt berättade Jenny Mäki från White Arkitekter om det högintressanta projektet i trä i på Grönland, nämligen den aktuella Psykiatriska kliniken i huvudstaden Nuuk. Den nya vårdinrättningen kommer att ligga i ett vackert läge mot hamnen och en utsökt utsikt mot fjorden intill.

– Sjukhuset i Nuuk blir en fantastisk miljö överhuvudtaget – med en läkande arkitektur på en spektakulär plats. Och det råder ingen tvekan om att hälsoaspekten är en viktig faktor vid valet av trä, säger Jenny Mäki arkitekt från White Arkitekter. Vi har vid studier exempelvis på Östra Sjukhuset i Göteborg kunnat konstatera att interiörer i trä medfört minskade behov av medicinering.

Jenny Mäki tog också upp den centrala aspekten av helheten – inte minst betydelsen av vikten av att inkludera kommande vårdbyggnader i omgivningen, hitta interiöra uttryck som relaterar till människors tradition och historia mm.

Andra vårdbyggnader i trästomme
Tomas Nord, Teknologie doktor och Forskare på Smart Housing Småland berättade om nyttan av att bygga sjukhus med trä i stomme men pratade även om hälsoaspekterna med användning av trä interiört.

– Det som är viktigt i den här typen av projekt, är förstås att brukarperspektivet – det vill säga de vårdbehövandes välbefinnande kommer in som en aspekt tidigt i processen, säger Tomas Nord.

– Det finns studier som tydligt visar minskad stress och ökat ökat välbefinnande när rumsmiljöer har ”lugnande” interiörer i trä. De resultaten och studierna är lovande, men måste verifieras i ytterligare studier för att sen spridas till beslutsfattare och andra aktörer inom vårdsektorn som årligen kostar miljardbelopp, säger Tomas Nord.

Vad tar ni med er från webbinariet?
– Det finns ett stort behov att ute i samhället diskutera möjligheterna med trä också ur ett folkhälsoperspektiv, säger Tomas Nord.

– Vi vet sedan tidigare att det är fullt möjligt rent tekniskt att uppföra större sjukhus i trä. Kan vi också konstatera stora hälsovinster genom användning av interiörer i trä, är det förstås på många sätt en minst lika viktig aspekt på framtidens sjukhusmiljöer, säger Magnus Falk, projektledare träbyggnad och moderator för webbinariet.

Smart Housing Småland kommer att delta i den digitala Almedalsveckan den 5 juli 2021, där de bland annat kommer att sända ett avslutande webbinarie om Sjukhus i Trä.

Läs förstudien här: Sjukhusbyggnader i trä – vad vet vi idag och vad är gjort?

Läs mer Artiklar från Nya Wermlands-Tidningen (NWT)