2020-06-12

WEBBINARIUM: Kan fler trähus minska växthuseffekten?

Hur ska styrmedel utformas för ett hållbart bostadsbyggande? Vilken roll spelar byggmaterial på lång sikt? Den 15 juni bjuder Fores in till ett webbinarium som adresserar dessa frågeställningar och bland de medverkande är TMF:s chef för teknisk utveckling, Anders Rosenkilde.

Webbinariets upplägg

Kristina Einarsson, projektledare för regeringsuppdraget om klimatdeklarationer och expert på miljö och klimat vid Boverket, inleder med att presentera den rapport som Boverket lämnar till regeringen den 12 juni om klimatdeklarationer av hela bostadens livscykel.

Tove Malmqvist Stigell, docent och forskare inom byggda miljöns miljöpåverkan vid KTH, fortsätter med en presentation kring klimatpåverkan av olika byggmaterial.

Webbinariett övergår sedan till kommentarer och diskussion med Anders Rosenkilde från Trä- och Möbelföretagen, Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet samt Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Modererar gör Julius Rosenlund, programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap, tankesmedjan Fores.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig på Fores webbplats.