2020-11-16

Webinar om sjukhus i trä - utmaningar och möjligheter med komplex träbyggnad

Att bygga stora hus i trä är en utmaning. Om byggnaden dessutom är ett sjukhus – är det ens möjligt? Absolut! visar en förstudie från Smart Housing Småland, som väckte stor uppmärksamhet när den släpptes i våras. Nu finns chansen att lyssna till resultaten och få mer kunskap om komplex träbyggnad, på ett webinarium den 7 december.

Ännu har ingen byggt en högre sjukhusbyggnad med trästomme. Men intresset finns, och ett sådant bygge är fullt möjligt. Det visar förstudien Sjukhusbyggnader i trä – vad vet vi idag och vad är gjort?

Ökar kunskapen om komplex träbyggnation

Sedan studien släpptes våren 2020 har flera aktörer visat intresse för att medverka i ett större huvudprojekt om sjukhus byggda i trä. Nu vill Smart Housing Småland ge fler chansen att få veta mer om projektidén och resultaten från förstudien, och dessutom ta del av goda exempel på svåra träbyggprojekt som har lyckats.

– Det här är en möjlighet att öka kunskapen om komplex träbyggnation. För den som är nyfiken på just sjukhus i trä är det ett tillfälle att få en omvärldsanalys på området, men också få tips och råd om vad som är viktigt att tänka på vid den här typen av svåra byggnationer i trä, säger Mårten Västerdal och Magnus Falk, projektledare på RISE.

Särskilda utmaningar med sjukhus i trä

De betonar att just sjukhusbyggnader omfattar många särskilda utmaningar, eftersom det finns tuffa krav inom allt från hygien till vibrationer, brand och bärighet. Därför finns många lärdomar från förstudien.
– Vi vill samla det intresse som finns, och ta fram ännu mer kunskap på området. Det arbetet kommer vi att berätta mer om på webinariet.

Text: Ulrika Ernström

Webinar om Sjukhus i trä

Digitalt seminarium, 7 december 2020, kl 13.30-15.00

PROGRAM OCH TALARE

Anders Gustafsson, forskare, RISE. ”Summering av förstudie Sjukhus i Trä av Smart Housing Småland”
Cristiana Caira, arkitekt, Centrum för Vårdens Arkitektur, Chalmers. ”Trä och vårdarkitektur”
Frida Tjernberg, konstruktör BTB. ”Erfarenheter och möjligheter från projektering och konstruktion av komplexa träbyggnader respektive sjukhus”
Aida Davallou, masterstudent inom arkitektur och hållbarhet på Chalmers berättar om sitt masterprojekt om vårdmoduler i trä

Under webbinariet kommer det finnas utrymme för frågor
Anmäl dig här!

FAKTA: Förstudie om möjligheten att bygga sjukhus i trä

Sjukhusbyggnader i trä – vad vet vi idag och vad är gjort? är en förstudie genomförd av Smart Housing Småland, som ett första steg i att stödja byggherrar och hela värdekedjan i att bygga även sjukhus i trästommar- och eventuellt även fasader. Studien visar på fördelar och möjligheter med ett träalternativ, granskar vilka tekniska utmaningar som finns för sjukhus byggda i trä och går även igenom vilka krav som ställs vid byggande av sjukhus. Slutsatsen är att utmaningarna går att övervinna och att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä.

Läs förstudien här: Sjukhusbyggnader i trä – vad vet vi idag och vad är gjort?