2017-10-12

WoodRise Congress i Frankrike

Den 13-15 september anordnades den första WoodRise kongressen i Bordeaux, Frankrike. Syftet var att diskutera mellanhöga och höga byggnader i trä. Kongressen har intitierats för att skapa ett forum för beslutsfattare, beställare, arkitekter, entreprenörer och producenter att samverka och utbyta erfarenheter om att bygga högt i trä.

Totalt närvarade drygt 1 500 personer under två dagars seminarium och mässa samt en dags studiebesök.

Träbyggnadsstrategier i olika länder
Under seminarierna diskuterades hur olika länders träbyggnadsstrategier är utformade där till exempel Frankrike annonserade vinnarna i deras 24 markanvisningstävlingar över hela landet för att visa hur man bygger högt i trä. USA och Kanada har också stora nationella satsningar.

Susanne Rudenstam från Träbyggnadskansliet representerade Sverige vid ett rundabordssamtal mellan representanter från flera länder där hon kunde visa på att Sverige bedriver detta strategiarbete främst på kommunal och regional nivå.

Pågående byggprojekt
Det presenterades också ett flertal pågående byggprojekt i världen. Johan Åhlén från Moelven Töreboda berättade om ett flertal svenska/nordiska projekt på sex till åtta våningar som börjar vara standardbyggnader i Sverige.

Konferensen sista dag bestod av ett flertal mer tekniskt inriktade seminarier med fokus på brand, akustik, hållbarhet och stabilitet.

Kongressen planeras att vara den första i en årligen återkommande kongress anordnade i samverkan av FCBA i Frankrike, FPinnovations i Kanada och CXX i Japan.

Information om och från konferensen
Mer bilder, presentationer och information om konferensen hittar du på deras hemsida här.

 

Foto: Johan Åhlen från Moelven Töreboda höll föredrag.