2017-06-08

Regionalt inspel till handlingsplanen

Den 7 juni var representanter för Regionförbund och Länsstyrelser i Småland inbjudna av Smart Housing Småland till en workshop hos Flexator i Anneberg. Under dagen fick deltagarna diskutera, lyfta fram och prioritera vilka sakområden som är viktiga att fokusera på i innovationsmiljön ur ett regionalt perspektiv.

Efter givande diskussioner beslöt man att ha en årligen återkommande workshop i juni för att fortsätta dialogen kring de prioriterade områdena och inspelen till Smart Housings handlingsplan och de regionala aktörernas strategidokument.

Tack till Ola Adolfsson och Kristian Grimsbo på Flexator för gott värdskap.

 

Bildtext: Under dagen fick deltagarna även en guidad visning på Flexators fabrik i Anneberg av vd Ola Adolfsson, tillika styrgruppsordförande för Smart Housing Småland.