2020-08-11

Att bygga 22-våningshus i trä

Nu finns en ny skrift om hur man bygger höga hus i trä. Skriften, publicerad av projektet Höga Hus i Trä, visar två exempel på 22-våningsbyggnader och vilka lärdomar man dragit kring projektering av höga byggnader, samt hur byggnader bör utformas för att klara de krav som finns för höga byggnader i trä.

Skriften förmedlar också hur de deltagande företagen i projektet ser på att delta i projekt av denna typ och vilket kunnande de nu har för att i sin tur driva utvecklingen vidare.

Tall timber buildingsProjektet Höga Hus i Trä – Konceptstudier bedrevs under åren 2015–2020 med syfte att utforska hur man bygger höga hus i trä, vilka utmaningar som finns och hur man löser dessa. Inom projektet har man arbetat tillsammans i två projektgrupper med arkitekter, konstruktörer, brandkonsulter och byggsystemleverantörer för att ta fram underlag för två 22-våningsbyggnader. I arbetet med att ta fram dessa byggnader har också ett antal frågor kring svaj, förband, brandsäkerhet och LCA undersökts. Projektet har stöttats av Smart Housing Småland i projektansökningsfasen men också med arbete kring resultatförmedling.

Projektpartners: Bjerking, Brandskyddslaget, Briab, BTB, C.F. Møller Architects, Fristad bygg, Masonite beams, Moelven, White arkitekter, Linnéuniversitet och RISE.

Finansiär: Formas och medverkande företag.

Ladda ner skriften här 

Läs mer om projektet hos RISE: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/hoga-hus-i-tra-konceptstudier

Läs mer om projektet hos Smart Housing Småland: https://smarthousing.nu/projekt/hoga-hus-i-tra-konceptstudier/