2015-12-11

3D-printning in i trähusbranschen

I SHS-projektet ”Additiv teknik som möjliggörare i industriellt trähusbyggande” undersöker man möjligheterna att kunna använda 3D-printning.

Man kommer att göra en kartläggning av hur det ser ut i nuläget och vad det kan finnas för utvecklingsbehov för:

  • komponenter
  • material
  • produktionsteknik

I projektet siktar man på att ta fram en handlingsplan för utveckling av 3D-printade komponenter i full skala och möjligheten att knyta t ex forskarskolan ProWood och andra forskningsmöjligheter till utvecklingen.

Deltagare: Swerea IVF, Flexator, BLB Industries och Glafo, glasforskningsinstitutet

Projektledare: Magnus Widfeldt, Swerea IVF, 031-706 6017 magnus.widfeldt@swerea.se

Läs mer om projektet här.