2023-05-29

VÄLKOMMEN PÅ AFTER WORK MED SMART HOUSING SMÅLAND OCH PORTO ACADEMY 21 JUNI

Möt oss i Smart Housing Småland samt arkitekter och deltagare i Porto Summer Academy, Visiting Sweden, som vi arrangerar tillsammans med Porto Academy den 14-21 juni 2023 i Stockholm och Växjö. Vi bjuder på dryck och lättare plockmat.

Kom och träffa oss och våra partners under sommartrevliga former på vår after work. Vi kommer berätta om några av våra signaturprojekt som pågår nu och som kan fortsätta 2024. Klockan 17 kan du lyssna på presentationer från sommarskolans resultat som presenteras. Deltagarna har arbetat med två olika case: mindre fritidshus samt en nödbostad i trä för katastrofer. Allt inom perspektivet av industriell träproduktion.

När
21 juni 2023
Klockan 15-17 after work
Klockan 17-19 presentationer av studentarbeten

Plats
M-huset på Linnéuniversitetet, Växjö.

Anmäl dig här (länk) senast 19 juni.

Om Porto Academy
Sommarakademin Visiting Sweden hålls den 14 till 21 juni 2023 i Stockholm och Växjö. Syftet är att studera och utforska den svenska lokala industrins tradition av prefabricerade trähus. Både hur den har påverkat dagens arkitektur, men även hur den bidrar till dess framtid. Programmet ger en introduktion till svensk kultur med bland annat studiebesök på viktiga arkitektoniska referenser och platser i Stockholm och besök på andra platser. Porto Academy sommarskolas program består av en veckolång workshopstudio med föreläsningar, studieresor, kritik, samarbete, utställningar och presentation av case för slutkund. Nytt för i år är att varje workshopledare tillsammans med sina 20 deltagare får ett skarpt case att arbeta med från Getnö Gård, Böda Resort eller för nödbostäder till krisdrabbade områden.

Här kan du läsa mer om Visiting Sweden, Porto Academys sommarskola i Sverige.