2019-11-18

BOOST-projektet visade upp sina resultat

Nu håller det stora BOOST-projektet på att avrundas och ett drygt trettiotal personer träffades på IOGT-NTO i Växjö den 14 november för att ta del av slutresultaten.

Projektet har sitt fokus krig byggande och boende och har fördjupat sig inom det i tre delprojekt, affärsmodellsinnovering, tekniska prototyper och metadesign. Allt med basen i de behov som finns hos grupper som har svårt att själva kunna välja sina boende, migranter, unga och äldre som varit projektets målgrupp.

En helt ny bok med resultaten från delprojektet metadesign visades och kommer att presenteras i ett eget inlägg.

Resultaten från BOOST-projektet presenterades i en utställning och samtal där deltagarna i projektet och besökarna fick möjlighet att mötas och börja utforska hur man skulle kunna ta utvecklingen vidare. Några röster från dagen:

-Det har varit både utmanande och roligt att jobba tvärdisciplinärt, men man lär sig mycket och det har varit givande.

-Ett exempel på ”krux” i delprojektet metadesign är myndighetsspråk som inte alls fungerar då man kommunicerar med målgruppen.

-Möjligheten att skaffa en lamineringsugn för att ta fram olika prototyper har varit mycket betydelsefullt både för RISE och industrin och gett många spin-off-projekt.

-Vi har tagit fram en prototyp till en ”trygghetsruta”. Ett fönster som kan lysa på natten så att personer utanför inte kan se in – något som efterfrågats av äldre.

-Kraven på äldreboende skiljer sig mellan olika kommuner, en studie av ett antal program visar att riktlinjerna i de flesta fall inte bygger på evidens och ibland är helt motsägande mellan kommuner. Det här är ett stort dilemma för att kunna tillämpa industriellt byggande.

-Vi behöver nya affärsmodeller som gör att idén att förtäta villastäder kan fungera i praktiken. Bland annat behöver man kunna räkna in hyresintäkter då man går till banken och ska låna pengar.

-Om man har en idé som involverar små och medelstora företag i regionen är man välkommen att bolla den med Tillväxtverket för att kunna få medfinansiering.

-Kan det nya planerade sjukhuset i Växjö bli en tillväxtmotor för den regionala industrin genom att man ser till att upphandlingen skrivs så att de har möjlighet att delta?

Alla projektets rapporter och artiklar kommer under hösten att samlas på www.smarthousing.nu/BOOST