2015-10-16

Bostadsprototyp 1.0 i genusforskning

Bostadsprototyp 1.0, som är placerad på Linnéuniversitetet, har använts som ”laboratorium” av Johanna Rosenqvist, lektor i konst- och bildvetenskap på Linnéuniversitetet.

Hon har i projektet ”Genusperspektiv på boendebehov” sammanfört personer som på olika sätt är verksamma i design-, arkitektur- och genusfrågor i regionen, har mötts i modulen för att diskutera möjliga forskningsingångar avseende framtidens boende med särskilt fokus på genusaspekter.

Samtalen har haft olika utgångspunkter: först genus, intersektionalitet och boendets historia; sedan metod, problembeskrivning och utvecklingspotential och till sist kreativa mötesformer.

Projektet resulterade i en VINNOVA-ansökan ”Skava mot normen” som genomförs 2015.

Läs mer om projektet och ladda hem rapporten här. I rapporten kan du också läsa en intressant historisk översikt av Zara Bersbo ”Perspektiv på svenskt bostadsbyggande”.