2018-04-19

Det är långt mellan bostadsutvecklare och boende

I BOOST-projektet belyser man bland annat frågor om utvecklingen av byggindustrins affärsmodeller.

I en ny artikel i Vertikals har Leona Achtenhagen, Emilia Florin Samuelsson och Anders Melander på Jönköping University publicerat en artikel om ”Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden”.

Artikelförfattarna inleder med: ”Den svenska regeringens mål är att bedriva en bostadspolitik som ger alla människor i landet en god livsmiljö. Regeringen vill att det byggs minst 250 000 nya bostäder till 2020 – trots att siffran just nu sjunker. Att formulera bostadspolitikens mål i ett visst antal nybyggda bostäder är en tydlig indikation på det starka produktionsperspektiv som styr byggbranschen. Boendens behov utöver tak över huvudet nämns knappt i denna diskussion. Samtidigt ger den bostadspolitiska diskursen uttryck för hur komplex byggprocessen är – med långa ställtider och många inblandade aktörer som gör att det (mentala) avståndet mellan initial projektutveckling till bostadsköpare eller hyresgäst blir oerhört långt.”

Läs hela artikeln i Vertikals här.