2017-12-19

Energin flödade på SHS inspirationsdag i Kalmar

Det var närmare 100 personer som träffades på Smart Housing Smålands årliga inspirationsdag. Den här gången träffades vi i Kalmar.

Några nedslag från dagen…
LarsEvert Wikholm på Randek berättade att man nu jobbar med att ta fram 22 meter långa moduler med hjälp av robotiserad tillverkning i USA och undrade när vi kommer att börja göra det i Sverige.

Ingemar Malmros, RISE Glas berättade om de nya möjligheter som finns i lamineringsutrustningen i laboratorieskala som finns på plats i Växjö och hur man håller på att kartlägger olika lamineringsmaterial. En del prototyper som visades under dagen hade tillverkats med hjälp av utrustningen.

Erika Lagerbielke, Linnéuniversitetet presenterade ett förslag till boendeplattform på universitetet och påpekade att man kan se på boende på väldigt många sätt och att det i sin tur ger många ingångar för innovationer.

Årets innovations- och inspirationspristagare David Johansson från OBOS visade tillsammans med Jerry Eriksson, RISE Glas flera spännande filmer om hur man kan använda och uppleva tredimensionella tillägg till verkligheten i realtid.

Sigurdur Ormarsson från Linnéuniversitetet berättade att samverkan med Smart Housing varit högst lyckosam och att den första förstudien som handlade om utveckling av modeller för beräkning av vad som händer vid belastning av volymmoduler lett fram till stöd från flera finansiärer och en doktorand som börjar 2018.

Stefan Karlsson, RISE Glas berättade om ett projekt som handlar om man skulle kunna sortera planglas i starkare och svagare glas inspirerat av träindustrins sortering. En viktig faktor för hur hållbart ett glas är, är hur bra kanten är.

Mikael R Olsson från Hjältevadshus berättade om hur man träffade Tengbom på ett Smart Housing-möte och hur detta ledde fram till de gemensamma flyttbara Hultsfredshusen och hur man vann SKL-upphandlingen med dessa.

Stina Granberg från Nässjö kommun berättade om stadsbyggnadsprojektet som håller på att konkretiseras i den digitala trästaden i Nässjö. Ett nytt område som ska demonstrera svensk träteknik och skapa en enkel vardag för de boende.

Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö från Smart Housing Småland berättade om den internationella omvärldsbevakning och de kontakter som etablerats och planeras. Vi fick bland annat veta att Sverige är ett föregångsland för Australien när det gäller prefabricerat byggande.

Alla deltagarna fick också prova på och se årets nya Smart Housing Småland-prototyper både virtuella och fysiska.

Deltagarna fick också bidra med sina tankar om boende i en workshop som hölls av BOOST-projektets delprojekt metadesign, något som bidrar till forskningen där.

Dagen avslutades med prisutdelningen som vi rapporterat om tidigare och en riktigt smaskig festmiddag.

Tack till alla er som var med och bidrog till dagen – vi ser fram emot nästa tillfälle!