Temadag: Trä(d) in på taken

Kulturhuset Palladium Storgatan 12, Växjö

Temadagen belyser de utmaningar, olika perspektiv och möjligheter som vi ser med utvecklandet av vårt projekt GreenRoof Explore; att genom hållbara samverkansprocesser, incitament för energieffektivisering och innovativa metoder inom träbyggnadsteknik kunna bidra till att skapa fler bostäder och grönstrukturer inom stadsutveckling genom vertikal förtätning. Vi vill bjuda in till tvärsektoriell samverkan och projektutbyten mellan parter som […]

Ett bättre byggande 2015 – rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv

Pulsen Konferens Borås

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bjuder in till två temadagar på temat "Ett bättre byggande - Rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv". Vad krävs för ett bättre byggande? Hur kan man bidra till ett bättre byggande? Dessa övergripande frågor kommer förhoppningsvis att besvaras under dagarna. Vi kommer bland annat att diskutera fasadsystem, fönster och dörrar, energieffektivisering […]

Framtidens flexibla stad

Elite Hotel Ideon Scheelevägen 27, Lund

Världens städer förändras. Dessa förändringar ger nya utmaningar och lösningen kallas resiliens. Hur bygger man då? Vad gör vi när vattennivån höjer sig? Hur bygger vi tätt och tryggt? Framtidens städer måste kunna anpassa, stärka och återhämta sig efter framtidens förändringar. Oavsett om det gäller politisk osäkerhet, förtätningar eller klimatförändringar. Städerna har kort sagt ett […]

Temadag den spännande glasutvecklingen, 16 maj

Teleborgs slott Växjö

Välkommen till temadagen den spännande glasutvecklingen den 16 maj i Växjö. Glasforskningsinstitutet Glafo bjuder in till en temadag fylld med kunskap, dialog och tankar om framtiden. Programmet vänder sig till glasbranschen och dem som på ett eller annat sätt använder glas i sina produkter. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås […]

Temadagen den spännande glasutvecklingen 2018, 22 maj

Teleborgs slott Slottsallén 12, Växjö

Temadagen arrangeras av RISE Glas och är fylld med kunskap, dialog och tankar om framtiden. Programmet vänder sig till glasbranschen och er som på ett eller annat sätt använder glas. Vi bjuder på inspirerande talare, mingel och god mat i unik slottsmiljö. Förutom att träffa forskarna på RISE Glas som berättar om senaste nytt så […]

Kunskapsdag om stora hus i trä

Campus Varberg Varberg

På senare tid har företagare pekat på ett behov av mer kunskap om egenskaperna där trä är ett bra material i större huskonstruktioner. Det finns en del gamla, dåliga erfarenheter men även rena fördomar som behöver utbildas bort. Vid  kunskapsdagen om stora trähus kommer man att diskuterar viktiga frågor kring projektering, byggnation men även förvaltning av […]

Temadag om ledningssystem för kvalitet och miljö

Jönköping International Business School Gjuterigatan 5, sal B4043, Jönköping

Jönköping International Business School och BOOST-projektet bjuder in till en temadag om ledningssystem för kvalitet och miljö. Har ni stått inför situationen att en kund kräver att företaget certifieras enligt en kvalitets- och miljöstandard? Vilka är fördelarna och nackdelarna om du följer uppmaningen? Vilka olika alternativ finns? Hur kan man gå till väga? Är det […]

Temadag om ledningssystem för kvalitet och miljö

Jönköping International Business School Gjuterigatan 5, sal B4043, Jönköping

Välkommen till en temadag om ledningssystem för kvalitet och miljö arrangerad av BOOST - ett utvecklingsprojekt med fokus på boende och byggande inom Smart Housing. Del 1 Ledningssystem för kvalitet och miljö - FR2000, ISO 9001 & 14001, kl. 10.00 - 12.00 Har ni stått inför situationen att en kund kräver att företaget certifieras enligt en […]

FORSKNINGSAGENDANS DAG 2021

Onsdagen den 13 januari 2021 genomför Skogsindustrierna den återkommande och mycket uppskattade Forskningsagendans dag. Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till omstarten av Sverige efter pandemin.

Gratis