2016-06-08

Flexväggar för anpassningsbart boende

Arkitekter och hustillverkare upplever att det finns en stor efterfrågan på bostäder där man med ett enkelt handgrepp kan anpassa antalet rum i bostaden efter behov. Detta skall ske på estetiskt tilltalande sätt och gärna med inbyggda funktioner.

Möjligheten att kunna anpassa antalet rum i bostaden ses som ett mervärde för brukaren och värdehöjande vid försäljning då en flexibel bostad kan tilltala flera olika boendegrupper.

OBOS Sverige AB, med bl.a. varumärkena Myresjöhus och Smålandsvillan har som mål att tillsammans med Tengbom arkitekter bygga bostäder med tilltalande månadskostnad och design. Målet skall nås genom kostnadseffektiv, industriell produktion av bostadsmoduler som sammanfogas på ett innovativt sätt.

I projektet ”Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet” kartlägger man vilka material och tekniska lösningar det finns idag som skulle kunna vara användbara vid avdelning av en bostad.

Läs mer om projektet här.

Projektledare: Krister Falk, Glafo, krister.falk@glafo.se, 010-516 63 64

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer här.