2018-05-14

Föränderlig livsstil kräver flexibelt boende

Våra föränderliga livsstilar kräver bostäder som kan förändras med livet. Ikano Bostad har genom innovationsprogrammet ”BoLabb” på nära håll studerat hur människor lever och vilka behov och förväntningar vi har på vårt boende.

Lotta Sjödin, utvecklingsledare på Ikano Bostad läste Smart Housing-rapporten om flexväggar och kontaktade oss för vidare diskussioner.

Krister Falk från RISE Glas som skrivit rapporten och Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning träffade Lotta i Ikano Bostads visningslägenhet i Gustavsberg. Här har man bland annat en extra sovplats som kan användas till annat när den inte behövs. Diskussionerna gör att man nu planerar för ett gemensamt projekt mellan Ikano Bostad och Smart Housing Småland.