2019-04-12

Forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas

Michael Dorn, docent vid Linnéuniversitetet har färdigställt en forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas inom BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper. Här var målet att studera beteendet i knutpunkter och se hur det ändras vid olika varianter av sammanfogning.

Rapporten är en sammanställning av arbetet med knutpunkter där man studerat övergången mellan väggar och bjälklagselement för bostäder. Knutpunkter, det vill säga sammanfogningen mellan olika element, är nästan alltid komplexa ställen som måste säkerställa flera uppgifter som bärförmåga, ljudisolering och täthet.

På BOOST-projektets hemsida kan man läsa en intervju med Michael Dorn.

Här kan du ladda ner rapporten ”Static and dynamic properties of connections in timber-frame structures” i pdf-format.