2018-02-09

Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna

Kajsa Haag på Jönköping University har i projektet BOOST gjort en rapport kring förtätning av villastäder som är ett led i att stimulera affärsmodellsinnovering i svensk träindustri med fokus på hustillverkning och bostadsbristen för utsatta grupper.

Förtätning av villastaden
Hela 94 % av Sveriges befolkning bor i en kommun där det råder bostadsbrist. Bristen på bostäder är mestadels koncentrerad till storstäderna eller orter med universitet och/eller högskolor, men bristen är också märkbar i de mindre städerna. Detta gör det svårt för befolkningen att hitta ett prisvärt boende. De som drabbas mest är unga vuxna, invandrare och gamla människor.

En förtätning av villastaden skulle medföra både möjligheter och hot som innefattar politisk opinion, lagar och regler, miljöfrågor och byggnadstekniska utmaningar.

Attefallshusen
Att klara utmaningarna med att tillhandahålla bostäder för landets befolkning är en central fråga för den svenska regeringen. 2014 föreslogs en reform som försökte förbättra situationen på den svenska bostadsmarknaden av den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Den föreslagna reformen syftar till att göra det möjligt för husägare att bygga ett 25 kvadratmeter stort hus på sin tomt utan bygglov – dessa hus har fått namnet Attefallshus.

2017 fanns det totalt 12 322 Attefallshus i Sverige, varav cirka 1 800 byggts med avsikt att användas som permanentbostad. Alltså har reformen nu, några år efter genomförandet, inte på långa vägar uppnått målen på över 150 000 bostäder. I en enkät besvarad av 1 100 husägare var det bara tre procent som ville bygga ett Attefallshus i syfte att hyra ut det som boende medan 50 % kunde tänka sig att bygga ett hus för andra ändamål som vinterträdgård, gäststuga eller förvaring.

Man kan konstatera att Attefallshusen är en god idé som i nuläget saknar tillräckligt kreativa lösningar vilket borde innebära bra möjligheter för affärsmodellsinnovering.

Tillverkarna
En genomgång av befintliga aktörer av hustillverkare visar att de sällan har fokus på bostadsmarknadens utsatta grupper som immigranter, seniorer och studenter. Däremot är de alla mycket flexibla i sina erbjudanden vilket innebär att de skulle kunna tillverka för dessa målgrupper om de ansågs lönsamma. Återigen framstår det finnas stor potential i kreativa lösningar och innovering av affärsmodellerna.

Läs mer i bakgrundsstudien ”Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna här.