2017-01-18

Förtätning genom att bygga på stadens tak

I förstudien ”GreenRoofExplore” har man undersökt vad som krävs för att skapa vertikala förtätningsprojekt.

Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba med samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra vägar tas för att lyckas med vertikal förtätning.

Istället för att bygga på skulle man kunna bygga över. Man kan riva en våning betong och bygga två nya i trä till hybrider av över- och påbyggnad med olika former av förstärkningar i nya eller tillkommande element.

Man får fundera på hur gröna tak ska hanteras och utnyttjas både ur hållbarhetsaspekter och rent tekniskt och för att skapa incitament till en god utveckling.

Deltagare: Visionskompaniet Arkitektur & Projekt (projektägare) och RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Kontaktperson: Joachim Widerstedt, Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB, info@visionskompaniet.se

Rapport
Ladda hem rapporten ”GreenRoofExplore” här.