2023-10-27

Framgångsrikt för Sjukhus i trä

Som en fortsättning av förstudien om Sjukhus i Trä har Smart Housing Småland försökt hitta vägar framåt för att få ihop regioner och möjliga byggare, samt arkitekter, för fortsatt projektering och en framtida sjukhusbyggnad med trähybrid-stomme.

En mängd dialoger har förts med en handfull regioner, arkitekter och byggföretag för nytänkande inom sjukhusbyggnation med trähybrid i stommar. Några olika webinarier och fysiska event har genomförts efter att förstudien presenterades så som:

Smart Housing Småland har tittat på olika utlysningar under åren för att hitta rätt för de behov som diskuterats av aktörerna. Det har varit olika bra passform här kan man sammanfatta det med. Först utlysningen hos Vinnova vintern 2023 tyckte vi var passande för att dra igång en process att söka partners och rigga för ett samarbete mellan en beställare som blev Region Västerbotten, Centrum för Vårdens Arkitektur, två arkitekter, några byggsystemleverantörer och några tekniska konsulter jämte ett byggföretag, totalt 14 partners. Den beviljades i maj 2023 om 26 månader och 5,4 miljoner kronor.

– Att vara väldigt tidig in i ett område är utmanande! Sjukhus byggs, men då styrt av bland annat tradition och MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, red.anm.) krav på robusthet har nästan ingen tidigare tänkt på att försöka projektera en sjukhusbyggnad för högspecialiserad vård i Sverige. Alla som nu ingår i projekt med trästomme som HiT, Hälsa i Trä, är lite av pionjärer inom området. Vi tittar på högspecialisering och hur långt träbyggandets kända produkter och system kan nå, säger Magnus U Falk, projektledare på RISE & Smart Housing Småland.

Först ut där Smart Housing Smålands arbete varit en mycket liten kugge är Region Värmland med Skanska. De har utvärderat en så kallad mottagningsbyggnad med lägre specialiseringsgrad som permanent sjukhusbyggnad, över 4 våningar högt med trästomme, i Sverige. Definitiva beslut meddelades under 2023.