2023-11-13

Framtidens Design: Repurposing och hållbara affärsmodeller

En nyligen genomförd analys och slutsatser av designprocesser i slutrapporten Revolving Doors visar på potentialen och validiteten i att integrera repurposing i skapandet av framtidens produkter. Forskarna har identifierat framgångsrika exempel på individuell nivå men understryker behovet av att utveckla och skalbara dessa processer. Denna forskning pekar mot en spännande framtid där design, hållbarhet och ekonomi möts.

Genom noggrant arbete och analys har forskarna framgångsrikt påvisat validiteten i att integrera repurposing i designprocesser för att skapa hållbara produkter. En designapproach som bevarar den inbyggda energin i kasserade produkter, repurposing, visar sig vara en lovande väg mot en cirkulär ekonomi. Trots framgångsrika enskilda exempel står vi inför utmaningen att definiera en fungerande process och skala upp produktionen.

Forskningen identifierar möjligheter att ge inredningsarkitekter tillgång till grupperade komponenter efter skick och typ, vilket ger större frihet vid projektering. Skapandet av en katalog av komponenter möjliggör att designers fritt väljer och kombinerar, samtidigt som hållbarhetsaspekter och storytelling kan addera värde. Forskarna lyfter även fram att returmaterialflöden måste ses som värdefulla för att upprätthålla en cirkulär ekonomi.

Utmaningarna kring affärsmodeller är en betydande faktor. Ekonomiska diskussioner, varumärkeskontroll, nya företagssamarbeten och bristande företag för vissa typer av renoveringsarbeten diskuteras. Denna typ av arbete påverkar inte bara den fysiska produktionen utan kräver också en bredare syn på produkters realisering.

Arbetet med robusta designprocesser och verktyg kommer att fortsätta med planer på att ansöka om ytterligare finansiering genom Energimyndighetens program ”Design för en Energieffektiv Vardag” under 2024.

Läs slutrapporten här: Revolving Doors