2023-12-04

Från glasullsspill till konstglasrevolution

Climate Recovery har tagit ett banbrytande steg mot hållbarhet genom sitt partnerskap med RISE Glas. För drygt ett år sedan utforskades möjligheten att förvandla glasullsspill till konstglas.

Den ledande tillverkaren av ventilationsisolering i Kalmar står inför en årlig utmaning med omkring 1 ton glasullsspill som för närvarande deponeras, då glasullsproducenten inte tar tillbaka detta material. För att utmana paradigmet om glasull som avfall beslutade Climate Recovery och RISE Glas att tillsammans förvandla spill till användbart material.

Projektet inleddes med laboratorietester där cirka 160 gram glasull användes per prov för att avlägsna bindemedlet. Efter denna process smältes glasfibern och formades till glasobjekt. En framgångsrik metodik i labbmiljön testades sedan på ett glasbruk ägt av Emmaboda Kommun. Där användes 22 kg glasull och formades genom handblåsning, gjutning och manuell formning med hjälp av en pincett.

Resultaten avslöjade att när bindemedlet avlägsnades, återstod högkvalitativt glas som kunde formas genom olika metoder såsom handblåsning, gjutning och manuell formning. Trots att vissa visade kvarvarande bindemedel på några glasobjekt, bekräftades att glasullsglaset är användbart för konstglas när processen är fullständigt optimerad.

Se bild ovan artikel. Tre av de producerade glasbitarna. Den till vänster har fortfarande bindemedel kvar.

Trots framgången i laboratorie- och glasbruksmiljöer identifierades utmaningar med att skala upp processen för bindemedelsavlägsnande. Fortsatta ansträngningar krävs för att optimera processen innan den kan implementeras i större skala. Redan nu har intresse för detta visats från både glastillverkare och leverantörer inom glasindustrin.

Årligen deponeras cirka 10 000 ton mineralull i Sverige, huvudsakligen från produktionsspill, byggen och renoveringar/rivningar. Nu när det är bevisat att uppgradering av glasull till konstglas är möjligt, öppnas dörren för att använda annan deponerad glasull som ny glasråvara. Detta kommer att utforskas i en kommande studie. Climate Recovery och RISE Glas har inte bara skapat möjligheter för hållbar återvinning utan har också öppnat vägen för en revolution inom konstglasindustrin. Detta markerar starten på en ny era där glasull, en gång betraktad som avfall, omvandlas till en värdefull resurs och bidrar till en mer cirkulär ekonomi.

Läs hela rapporten här: Rapport_SHS_Uppgradera glasull

Glasobjekt tillverkade på The Glass Factory den 19/4