2022-09-13

Glas och trä i förening - för smarta funktioner i moderna byggprojekt

Glas är ett unikt material som traditionellt främst använts för att få ljusinsläpp i våra byggnader och samtidigt har funktionen att stänga ute väderförhållanden. Etablerade forskningsstudier pekar emellertid på möjligheter att ersätta konventionella bärande delar i byggkonstruktioner med exempelvis väggar och balkar i glas och trä – en kombination där de båda klassiska materialen ingår.

Michael Dorn, docent vid Linnéuniversitetet, återfinns i centrum för dessa spännande utvecklingsmöjligheter i ett hållbart samhällsbyggande. Och jag får en möjlighet att lyssna till hans precisa och spännande utläggningar kring glasteknikens utveckling inom samhällsbyggandet.

Glas är som bekant ett genuint småländskt material och som också alltmer frekvent används i kombination med en annan kulturbärare i smålandsregionen, nämligen materialet trä.

Träbyggnadstekniken har redan fått sin renässans inom byggbranschen i Sverige och internationellt under senare decennier, men nu är det hög tid att den spännande innovationsmiljön kring modern glasteknik uppmärksammas. Och erbjuds sin rättmätiga roll när vi rör oss i riktning mot hållbart samhällsbyggande.

Och det är i kombinationen mellan de två högintressanta materialen glas och trä som ytterligare steg kan tas inom modern byggteknik. Essensen är att senare års forskning och även kommersiell utveckling kring bärande kompositer i trä och glas skapar helt nya möjligheter.

– Vår konventionella syn på glas är ju förstås i användningen som exempelvis fönster eller, i modern kontext, som icke-bärande fasadmaterial som möjliggör ljusinsläpp i våra bostäder eller kontorsbyggnader, säger Michael Dorn.

Glasets roll inom byggande

Forskningsstudier har bland annat skett inom BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper. Här har först och främst tagits fram prototyper och förslag för att belysa hur kombinationer av bärande trä och glas beter sig vid olika varianter av sammanfogning. Till saken hör att just knutpunkter, som ofta är relativa komplexa ställen i byggnadens konstruktion, måste kunna hantera såväl bärighet, men också ljudisolering och täthet.

– Just nu pågår arbete med bärande trä-glas kompositer, fortsätter Michael. Vi har tagit fram förslag till hur glas och trä kan fogas samman för att nå kombinerade funktioner, såsom exempelvis ljusinsläpp och bärighet. Vi har också skapat prototyper som ritningar och visualiseringar, men även fysiska prototyper.

Och den givna frågan till Michael Dorn blir förstås om fördelarna med att kunna genomföra dessa högintressanta forskningsstudier inom innovationsmiljön Smart Housing Småland?

– Smart Housing Småland är kort och gott en smart förbindelselänk mellan oss i den akademiska världen och kreativa företag i regionen. Och just mötena med de kommersiella intressena som exempelvis husföretag och fönstertillverkare, skapar verkligen förutsättningar för framsteg i utvecklingen, avslutar Michael Dorn.

Fakta kring projektet:

Michael Dorns forskningsstudier har skett inom BOOST-projektet som också ”kombinerats” med ett annat projekt, Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB), finansierad genom BioInnovation.