2016-06-08

High6 - trä och glas i kombination med digitala plattformar

High6 är ett nytt projekt som syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren.

Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är en viktig del i bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM kommer man att kunna sköta hela processen från projektering, produktion och montage till förvaltningen av fastigheten.

Trä och glas är grunden i detta sexvåningshusprojekt som baseras på prefabricerade volymelement. Projektet kommer att visa på fördelar med att använda sig av trä och glas i kombination med digitala plattformar. På så sätt öppnas möjligheter för ett oändligt antal smarta applikationer i framtidens bostäder.

Det här är ett samarbete mellan OBOS Sverige (där bl a Myresjöhus och SmålandsVillan ingår) och Smart Housing Småland. Dessutom finns ett antal strategiska partners som exempelvis arkitektbyrån Tengbom och sågverkskoncernen Vida.

Vill du vara med i utvecklingen?
Fram till och med oktober 2016 är du välkommen att komma med och idéer och förslag till delprojekt som stödjer projektets syfte.

Kontakta: Peter Stenfeldt, Affärsområdeschef Administration OBOS Sverige AB peter.stenfeldt@obos.se 0383-962 40 eller Mikael Ludvigsson mikael.ludvigsson@smarthousing.nu, 010-516 63 54, processledare för Smart Housing Småland och diskustera din idé.

Läs mer om redan startade delprojekt
Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet
Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader

Hör mer om projektet
Vi kommer att prata om projektet på Trä&Teknik, välkommen att träffa oss där!