2017-03-20

Hur kan förstärkt verklighet (AR) användas för effektivisering vid trähustillverkning?

Digitalisering inom olika områden kan göra mycket för att effektivisera byggbranschen. Utveckling av system för förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) och byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling/BIM) har identifierats som prioriterade FoU-aktiviteter för trähusindustrin i Skogsnäringens forskningsagenda. Ladda hem forskningsagendan här.

Man ser här stor potential i användandet av den senaste tekniken som verktyg för att göra utveckling, design, konstruktion, montering och underhåll mindre arbetsintensiva.

AR bygger på att datorgenererat innehåll adderas i den verkliga omgivningen där man befinner sig. Detta kan i en enklare form exempelvis göras med en mobiltelefon som på skärmen visar en förändrad/kompletterad bild av det som filmas. Denna typ av AR fick bland annat stor uppmärksamhet under 2016 genom fenomenet Pokémon Go.

All information i AR-glasögongen utan sladdar och extra utrustning
Teknikutvecklingen inom AR går extremt fort och under 2016 introducerades de revolutionerande AR-glasögonen HoloLens från Microsoft.

Glasögonen kan visualisera adderad information/3D-modeller/bilder/animationer utan någon extra utrustning eller kablar, all nödvändig teknik och datorkraft finns redan integrerad i glasögonen. Dessa AR-glasögon är en helt ny typ av enhet som ger unika möjligheter för AR-lösningar i traditionella industrier. En HoloLens införskaffades också inom Smart Housing Smålands prototygstrategi i slutet av 2016.

Se digitala ritningar direkt som ett lager ovanpå verkligheten
Under 2016 genomförde vi ett förstudieprojekt ”Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö” där tillämpningar av virtuell verklighet (Virtual Reality/VR) i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstateras i projektrapporten att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling/design till produktion och slutligen demonstration/försäljning.

Inom VR-förstudien såg vi också potential till applikationsmöjligheter för AR. På samma sätt som för VR identifierades möjligheter där AR skulle kunna tillämpas i flera steg av processen. Att exempelvis kunna se digitala ritningar direkt som ett lager ovanpå verkligheten, eller se var rör och ledningar går bakom väggar, sågs som jätteintressanta möjligheter som inte varit möjliga tidigare.

I förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” är ett av målen att gå steget längre och undersöka hur AR kan effektivisera OBOS trähustillverkning. Resultaten kommer att vara fritt tillgängligt för övrig industri som är intresserad.

Genomförande
Vi kommer att identifiera i vilka steg tekniken har högst potential: utveckling/design, byggprocess, montering, underhåll etc. Initiala kravspecifikationer kommer diskuteras där frågeställningar som vilken teknik som passar för olika tillämpningsområden, vilken precision som behöver uppnås, lämpliga användargränssnitt och möjligheter/begränsningar med datorkraft etc. kommer beaktas.

Ett andra mål är att baserat på den framtagna informationen utveckla en första prototyp av en AR-tillämpning i något steg av tillverkningsprocessen. Att uppnå användarnytta och i slutändan ökad effektivitet är i fokus. Projektmöjligheter för att kunna ta utvecklingen vidare kommer också att undersökas.

Projektpartners: RISE Glas och OBOS Sverige

Projektledare: Jerry Eriksson, RISE Glas

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.