2019-01-31

Hur kan man påverka hyresgästers beteende vad gäller miljöpåverkan?

Den 29 januari träffades Växjöbostäder, Smart Housing och personer från Linnéuniversitetets institutioner social science, byggteknik och datateknik för att se hur man skulle kunna använda Docenten  som living lab i projektet Smart Urbant Boende.

Diskussionerna utmynnade i att det kommer att bli två examensarbeten under våren i Social Science under ledning av professor Giangiacomo Bravo. Det kan handla om att undersöka hur man kan påverka hyresgästers elförbrukning och varmvattenförbrukning (kanske även avfallshantering). Det finns redan sensorer för att mäta el och varmvatten för varje lägenhet och arbetena kan komma att kopplas till Earth week.

Man planerar också att skicka in två ansökningar under våren för större studier om hur man kan påverka hyresgästers beteenden vad gäller miljöpåverkan.