2015-10-28

Hur ska framtidens trähusfabrik se ut?

I projektet ”Smart automation i framtidens trähusfabrik” genomfördes en workshopserie med trähustillverkare, sågverk, institut, akademi, leverantörer av automationslösningar samt leverantörer av övrigt material och utrustning.

Deltagarna var överens om att det finns stor potential för förbättringar och automatisering inom trähustillverkning och träindustrin. En av de stora utmaningarna är att den egna personalen till stora delar endast känner till traditionella metoder och tekniker, vilket innebär att det finns ett stort utbildningsbehov i samband med automatisering.

Mer information kan man få från Lars Eliasson, Linnéuniversitetet, Växjö som varit projektledare.