2023-01-17

Industriellt byggande med biobaserad isolering kan minska klimatpåverkan

Industriellt byggande med biobaserad isolering kan minska klimatpåverkan och samtidigt öka hustillverkarnas produktionseffektivitet. Maskinell inblåsning av biobaserad isolering kan bli en del av framtidens industriella trähustillverkning. Isolering står för en betydande del av byggnaders totala utsläpp av växthusgaser. Genom att använda biobaserad isolering i stället för traditionell isolering går det att minska klimatpåverkan i de hus vi bygger.

Industriella trähusbyggare i Sverige isolerar i huvudsak med sten- och glasull i skivformat. Skivorna köps in och kapas till önskade dimensioner för att passa i husens väggar, golv och tak. Processen är tidskrävande och tillverkarna tror att det går att öka produktionseffektiviteten genom att investera i utrustning för en mer automatiserad tillverkningsprocess. I andra delar av Europa finns tillverkare av produktionslinor och inblåsningsutrustning för att isolera byggelement. Det finns hel- och halvautomatiserade metoder där ett platt, större munstycke täcker facken i byggelementen, som sedan fylls med isolermaterial till önskad densitet.

Industriell inblåsning med inblåsningsplatta är dock inte anpassat för att isolera med stenull då materialet bidrar till besvärande slitage. Däremot lämpar sig metoden med glasull och biobaserad isolering. Det finns flera tillverkare i Sverige och Norden så som; Isocell, Termoträ och Hunton och de kan bestå av olika typer av material, exempelvis träfiber, dagstidningar, pappersmassa eller hampa. Intresset för materialen ökar då de har låg klimatpåverkan vid tillverkning, men att använda sig av biobaserade material är även ekologiskt hållbart på fler sätt.

Genom att använda biobaserade material i byggnader lagras kol som är bunden i själva byggmaterialet över hela byggnadens livslängd. Det är först vid avfallshanteringen när materialet bränns som koldioxid släpps ut i atmosfären. Livslängden går att förlänga genom att utveckla metoder för att ta vara på materialet genom återvinning eller återbruk när byggnaden rivs. Ju längre det går att skjuta på förbränning av material, desto bättre för att minska vår klimatpåverkan. Biobaserad isolering är även tillverkad av förnybar råvara, vilket bidrar till en mer cirkulär resursanvändning.

Projektet ”Biobaserad lösullsfyllning – en förstudie”

I projektet har intervjuer och en enkätundersökning genomförts med industriella tillverkare av trähus och leverantörer av biobaserad isolering. Syftet var att utreda varför de industriella tillverkarna inte använder inblåst isolering gjord av biobaserad råvara och vad det finns för incitament för omställning. Marknaden har skannats av på vilka material som finns tillgängliga och hur vissa av dessa skiljer sig åt och jämför sig med traditionell isolering med avseende på prestanda och klimatpåverkan.

Studien konstaterar att de svenska industriella hustillverkarna är intresserade av att isolera med biobaserad isolering i lösullsformat då det medför lägre klimatpåverkan än traditionell isolering och innebär produktionsfördelar. Den mer automatiserade isolermetoden förväntas bidra med ökad tillverkningstakt för en lägre arbetsinsats och användandet av en dimensionslös produkt förenklar logistikkedjor.

Att ställa om innebär dock risker; ny utrustning behöver köpas in, ett nytt produktionssätt ska trimmas in, ny dokumentation ska framställas och det finns fortfarande en osäkerhet kring materialens prestanda och leverantörernas förmåga att tillgodose de volymer som krävs.

 

Läs rapporten