2022-03-25

Innovation och kreativitet i fokus – Smart Housing Smålands satsning på Världsutställningen i Dubai och Sweden Innovation Days

Missade du Smart Housing Smålands medverkan i Världsutställningen i Dubai och Sweden Innovation Days? Nu hittar du länkarna till de tre intressanta studiosamtalen nedan.
Eller besök Smart Housings Smålands YouTube kanal här >

Här kan du lyssna till olika perspektiv, ta del av resonemang kring nutid och framtid som berör boende- och livsmiljöer som vi har idag men framför allt de som vi utformar och bygger de kommande åren. Innehållet har huvudfokus kring hållbarhet och livskvalitet. Samtalen sker på engelska.
I studiosamtalen deltar Magnus Falk och Mikael Ludvigsson från Smart Housing Småland.

Sustainable Built Societies and a Future Housing Fair – Här hittar du webbinariet >

Studiosamtalet tog sin utgångspunkt i Smart Housing Smålands unika innovationsmiljö mellan samhälle, akademi och kreativa företag inom tillverkning och arkitektur. Temat var hållbart samhällsbyggande där förutsättningarna för kommande bostadsmässor anpassade för framtidens boende måste inkluderas.

I samtalet diskuterades det framtida utformade bostadsprojektet High6 , som innebär en fullt ut kvalitetssäkrad tillverkning av klimatoptimerade moduler i fabriksmiljö. På så sätt höjs kvaliteten och möjligheten till att successivt, projekt för projekt, bli vassare, minimera klimatpåverkan, skapa lite bättre livsmiljöer och minska förbrukningen av jordens resurser.

Genom det konkreta projektet involveras också flera innovativa delprojekt såsom flyttbara väggar vilket skapar unika bostäder, anpassade efter de varierande behov som modernt boende ofta ger uttryck för. Ett annat delprojekt handlar om att med stöd av virtuell simulering kan hela livsmiljön “testas”, allt ifrån generella rumsupplevelser till ljusinsläpp- och akustik.

–  När vi vet att moderna människor som ska leva och bo, också vill förändra sin livsstil till mer omsorg om klimat och miljö, känns det väldigt stimulerande att vi som utformar bostäderna också hela tiden jobbar som “möjliggörare” för att föra in innovationer i processen, säger Linda Camara, arkitekt hos Tengboms.

Gäster: Joao Pereira och Linda Camara, Tengbom

The Innovation Window in a Process – Här hittar du webbinariet >

Den intressanta diskussionen handlar både om att leva hållbart ur ett ekologiskt perspektiv samt ekonomiskt och socialt. I introduktionen får vi veta att i Sverige har det anordnats drygt 20 bostadsmässor de senaste hundra åren. Alla har tagit sin utgångspunkt i byggnaderna, deras utformning och hur de tekniskt ska fungera.

För att kunna hantera omställningen till ett hållbart samhälle måste fokus flyttas från byggnaden till människorna och de förändrade livsmönster som nu växer fram.

I den planerade Bymässa 2030  bryts de perspektiv ner som handlat om 1900-talets ständiga strävan att människor i allt större utsträckning ska flytta till och bo i våra städer. Urbanisering har setts som en nödvändig del av en tillväxtorienterad utveckling. Men när vi går från det linjära till det cirkulära öppnas nya möjligheter. Ny teknik och förändrade livsmönster blir i själva verket möjliggörare för att återupptäcka boende på landsbygden, samhället eller i byn, nära och i samklang med naturen och med en gemensam strävan att leva hållbart.

Och alla deltagare i diskussionen slog fast att det egentligen inte finns någon motsättning mellan stad och land, utan utmaningen framöver handlar snarare om att finna intressanta synergieffekter och hur utbytet mellan stad och landsbygd kan berika ett hållbart samhällsbyggande.

– Det handlar ytterst om hur moderna, miljömedvetna människor vill leva sina liv. Vi måste göra det möjligt att leva hållbart och klimatsmart även utanför våra stadsmiljöer. Alla satsningar hittills har ensidigt handlat om den hållbara stadsmiljön, och det är ett synsätt som måste brytas. Genom Bymässa 2030 vill vi visa på möjligheterna och visa de nya perspektiven, säger Christel Gustafsson, Region Kronoberg.

Gäster: Fredrik Lindblad, Växjö kommun, Christel Gustafsson, Region Kronoberg

Future of Sustainable Buildings and Societies – Här hittar du webbinariet >

Smart Housing Småland har sedan etableringen 2013 fungerat som en arena för möten och samarbete mellan hustillverkare, arkitekter och forskning samt bidragit till en ökad ömsesidig förståelse och utvecklat samarbete. Detta i sin tur har lett till framgångar och har bidragit till mer byggnader med en hållbar, modern träbyggnadsteknik och adderat värden i form av mer klimatsmart arkitektur helt i enlighet med New European Bauhaus ledord: ”Vackert, Hållbart och Inkluderande”.

Det fanns en tid då tillverkarna ganska ensidigt såg möjligheten att få ekonomi i produktionen genom att öka upp tempot, minska ledtider och optimera processer. Genom ett utökat samarbete med arkitekter och exempelvis klimatforskare, ser det nu annorlunda ut. Det har blivit viktigare med estetik och att tillgodose kundernas moderna krav på valmöjligheter och livskvalitet.

I bostadsmässor de senaste åren har denna utveckling hos hustillverkarna faktiskt satt ett intryck att ”något har hänt”. Och i de kommande bostadsmässorna blir det tydligt att också ”vackert är hållbart”. Ljusinsläpp, ”det vackra” och god inomhusmiljö är några av nyckelbegreppen.

– Jag har min bakgrund inom energisektorn, och vi kan givetvis bygga extremt energisnåla hus genom att använda tjocka väggar och små fönster men är det någon som vill bo i dem – nej. Vi måste självfallet hitta en balans i strävan att åstadkomma livskvalitet och samtidigt möjliggöra en hållbar livsstil och klimatmässigt acceptabla byggnader. Vetenskapligt är det svårt att hantera begreppet skönhet eftersom det är subjektivt, attraktivitet är kanske är mer användbart, säger Ann-Charlotte Larsson, professor vid Linnéuniversitet.

Gäster: Niklas Andersson, Sizes, Linda Camara, Tengbom, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet