2020-11-24

”Innovationsarbete är grunden för ett företags överlevnad”

Innovationsarbete i tät samverkan med branschen är en grundbult inom Smart Housing Småland. För bostadsutvecklaren OBOS har samarbetet lett till nya arbetssätt, nya produkter och en möjlighet att vara med i forskningens framkant. ”Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, och här är Smart Housing Småland en viktig arena, säger Carl-Johan Sigfridsson, OBOS.

Det händer mycket inom bostads- och byggbranschen, inte minst för den som vill vara en del av utvecklingen inom träbyggnation och planglas. För OBOS, som är en industriell bostadsutvecklare, har en satsning på forskning och utveckling alltid varit självklar – och Smart Housing Småland har blivit en viktig kugge i det arbetet.

– OBOS vill utvecklas, dels med nya produkter, dels inom forskning och utveckling. Vi är nyfikna och behöver verka på olika arenor om vi ska bli en innovativ, industriell byggare. Här är Smart Housing Småland en viktig plattform där akademi och näringsliv arbetar tillsammans. Det är en arena där man inte bara forskar för forskningens skull, utan det skapas konkreta resultat och produkter, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef på OBOS.

Satsning på VR-visualisering och 3D-modeller

Samarbetet har varit intensivt, och har lett till att OBOS har utvecklat och förändrat både arbetssätt och erbjudanden till kunderna. Ett exempel är företagets satsning på VR-visualisering, som tog avstamp i en gemensam förstudie ledd av Smart Housing Småland.

– Studien ledde till att vi anställde en VR-expert, och satsade på att skapa 3D-modeller av våra kataloghus som gör det möjligt att uppleva miljön på ett helt annat sätt än via en planritning. Tack vare VR-visualiseringen kan kunderna numera ”gå omkring” i sina hus, och verkligen uppfatta hur det kommer att se ut. Det här är en viktig kvalitetssäkring, och vi har tagit hem flera affärer tack vare att kunderna så tydligt kan se vad de köper, säger han.

Integrerade solceller unik produkt

En annan förstudie, som handlade om tekniker för att integrera solceller i byggnader, har lett till att OBOS har satsat på en ny produkt. Idag kan företaget erbjuda takpannor med integrerade solceller, en effektiv, hållbar och snygg lösning.
– Det kommer kanske inte bli en standardprodukt, men det är viktigt att vi kan vara en del av utvecklingen av hållbara lösningar och attrahera miljömedvetna kunder som samtidigt bryr sig mycket om estetiken, säger han.

Samarbetet med Smart Housing Småland har också inneburit att OBOS har fått upp ögonen för andra tekniker och lösningar som han tror att företaget kommer att satsa på framöver. Ett exempel är möjligheten att skapa flexibla, flyttbara väggar för att kunna anpassa utrymmet i en bostad, till exempel för människor som lever varannan vecka-liv med sina barn.

AR-glasögon underlättar planeringen

En annan satsning som väntar i framtiden är att utnyttja Augmented reality, AR – eller så kallad ”förstärkt verklighet”. AR kan användas för att, med hjälp av AR-glasögon med integrerad teknik, visualisera saker som ännu inte är på plats vid ett planerat husbygge. En förstudie från Smart Housing Småland visar att AR kan underlätta allt ifrån beslut om var rör och ledningar ska dras, till vilken husplacering på tomten som ger husägaren den bästa utsikten.

– Jag är övertygad om att detta kommer bli ett verktyg som vi kan använda, både i produktionen och som säljverktyg, säger han.

Smart Housing Småland skapar nya samarbeten

Carl-Johan Sigfridsson betonar att Smart Housing Smålands innovationsarena betyder mycket för näringslivets möjligheter att utvecklas och skapa nya kontakter.
– Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster har lett till många viktiga kontakter för oss. Det har inneburit ett nytt sätt att kunna träffa andra företag och hitta nya samarbetsmöjligheter. Dessutom får vi örat mot rälsen, vi får en inblick i vad som är på gång i branschen och kan själva vara med i forskningen.

Han hoppas att fler aktörer tar vara på möjligheten att medverka i Smart Housing Småland.

– Det är en stor fördel att vi i näringslivet kan vara med och påverka och värdera de projektidéer som finns, och den utveckling som finns i vår bransch. Innovation och utveckling är grunden för vår överlevnad. Om vi står still går andra om oss.

Text: Ulrika Ernström
Foto: OBOS

SMART HOUSING SMÅLAND

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i trä och glas, som bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.
Läs mer om Smart Housing Småland

OBOS

Läs mer om OBOS, en industriell bostadsutvecklare

MER LÄSNING OM FÖRSTUDIERNA

Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö

Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader

Augmented reality i trähustillverkning