2015-10-16

Innovationsupphandling - ett verktyg för framtidens smarta boende

I Smart Housings förstudieprojekt ”Offentlig innovationsupphandling” kan man bland annat lära sig av följande goda råd. De kommer från Trafikverkets uppdrag från regeringen att analysera hur man kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik.

Framgångsfaktorer
• Fokusera på behoven och inte på lösningarna
• Ställ tydliga funktionskrav som kan kontrolleras
• Genomför marknadsanalys och dialog innan upphandlingarna
• Använd och utveckla affärsformer* och utvärderingsmodeller som är anpassade till projektets förutsättningar
• Underlätta och skapa tydlighet för ägande, nyttjande och introduktion av ny teknik
• Utveckla och implementera förhållningssätt och arbetssätt som uppmuntrar till att främja innovation samt spridning av resultat och erfarenheter
• Vidareutveckla ändamålsenliga modeller för incitamentsersättningar och riskfördelning

Det och mycket mer kan ni läsa om i rapporten från projektet.