2015-08-14

Kan man öka livslängden på organiska solceller genom att skydda dem med glas?

I ett nytt SHS-projekt ”Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller” undersöks om man kan skydda organiska solceller som tryckts på plastfilm genom att laminera in dem mellan glasskivor.

Organiska solceller som trycks på plastfilm är mycket billiga och enkla att tillverka, men tyvärr också känsliga för vatten och syre som bryter ner solcellerna. Att skydda dem med glas skulle göra dem mycket tåligare, men vad händer isåfall med effektiviteten hos solcellen?

I projektet kommer man att ta fram en prototyp för det nya konceptet. Om det visar sig att verkningsgraden bara försämras lite, max 20 %, kommer man att söka finansiering för att undersöka möjligheterna vidare.

Läs mer här.