2017-03-22

Kartläggning av folier för glaslaminering

I det nya SHS-projektet ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” är målet är att göra en sammanställning av intressanta foliematerials egenskaper och användningsområden för glas. Detta ska dessutom lägga grunden för framtida protoyptillverkning.

Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett av de nyare sätten att använda inlaminerade folier. Traditionellt har laminering av glas med folie till största delen använts för att skapa säkerhetsglas, en ruta som har gjorts tåligare mot slag och stötar.

I Smart Housings temagrupp glas som samlar glasbearbetande företag kring gemensamma intressanta frågor, önskade man att få hjälp med att kartlägga vilka foliematerial som finns på marknaden.

I projektet BOOST (boende.- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt) har marknaden för lamineringsutrustningar kartlagts och en lamineringsutrustning för glas i laboratorieskala kommer att köpas in för prototyptillverkning vid RISE Glas.

Genom samarbete med de företag som laminerar glas i Sverige hittas de foliematerial som är intressantast vid innovations- och utvecklingsarbete. Samarbetet sträcker sig igenom hela Sverige, från Burträsk till Lund.

Partnerskapets erfarenheter lägger grunden för kartläggningen. Man är inte hänvisade till traditionella material eller lösningar utan strävar efter stor öppenhet för nyheter.

Projektgrupp: RISE Glas, avdelningen för Byggnadsmekanik Lunds Tekniska Högskola, Forserum Safety Glass, GFAB sweden, Uniglas, Chromogenics, Osby Glas och Systemglas

Projektledare: Ingemar Malmros, RISE Glas, ingemar.malmros@ri.se