2019-01-21

Knutpunkter och bärande trä-glas i bostäder i BOOST

I en artikel i senaste Nytt från Träcentrum skriver man om ett av delprojekten i BOOST. Studierna kring knutpunkterna är snart färdiga och nästa fas blir att undersöka bärande trä-glas element och deras användning.

Michael Dorn på Linnéuniversitetet som leder forskningsdelen i delprojektet Tekniska Prototyper svarade på några frågor från Ulrika Wikander på Träcentrum.

Varför har ni valt att studera knutpunkter och bärande trä- glas i träbostäder?
– Arbetet inom BOOST-projektet delas upp i två områden: knutpunkter och bärande trä-glas element. Än så länge har vi jobbat med knutpunkter där vi studerade övergången mellan väggar och bjälklagselement för bostäder. Knutpunkter, alltså sammanfogningen mellan olika element, är nästan alltid komplexa ställen som dessutom måste säkerställa flera uppgifter såsom bärförmågan, ljudisoleringen och täthet men även monterings- och tillverkningssynpunkter ingår.

– Genom att slå ihop BOOST-projektet med ett annat pågående projekt, FBBB, finansierad genom BioInnovation, kunde båda statiska och dynamiska fenomen studeras i en större omfattning än som hade annars varit möjligt. En ny försöksuppställning har tillverkats för att kunna genomföra dessa Försök. Försöksuppställningen finns nu hos Linnéuniversitetet och kommer att användas även framöver.

Vad har ni tittat på i studien?
– I det konkreta fallet har vi undersökt vilken styvhet (alltså motståndet mot en rotation i fogen) sådana knutpunkter presenterar under statisk sidobelastning. Med den valda försöksuppställningen kunde vi styra belastningen och automatiserat ta ut mätvärden samtidigt. Därmed garanteras en hög noggrannhet samt en hög upplösning både i tid och rum.

– Samma provuppställning och provkroppar användes även för att studera de dynamiska egenskaperna hos sådana knutpunkter. Detta för att öka kunskaper hur ljudöverföringen sker från bjälklaget in i väggen och tvärtom.

– Projektet genomfördes på två detaljnivåer: Väldigt skilda typer av knutpunkter studerades, å ena sidan inhängda bjälklagselement (som tillämpas för högre hus i trä), å andra sidan upplagda väggar (som är standardvarianten för lägre hus i trä och för modulelement). Därutöver gjordes varianter för dessa knutpunkter genom att till exempel ändra skruvförband, pålastning eller limning.

Vad har ni kommit fram till så här långt?
– Projektets mål är att studera beteendet i knutpunkter och se hur beteendet ändras vid olika varianter av sammanfogning. En stor del av detta är nu klart genom att själva testerna har genomförts så den experimentella undersökningen är färdig. Nu gäller det att utvärdera och analysera resultaten.

Är resultaten de förväntade?
– Utan att föregripa den pågående utvärderingen i detalj så kan vi redan nu se de varierande beteendena av de olika varianterna. Principiellt ligger resultaten inom ramen för vad vi förväntat oss, den ”svaga punkten” i förbandet ligger dock annars som vi hade tänkt oss. Att vissa varianter har större konsekvenser medan andra inte visar någon förändring är principiellt heller inte oförväntat.

Vilka har fördelarna varit med att kunna göra studien inom innovationsmiljön Smart Housing Småland?
– De parter som samverkar inom BOOST-projektet kommer inte bara från olika universitet utan också från väldigt olika institutioner. Den konstellationen är ovanligt i andra sammanhang, så att det blev den blandningen ser jag som en del av SHS uppdrag och styrka.

– En annan fördel är såklart att SHS förbinder akademin och forskningen med näringslivet i regionen. Detta ledde till möten med några av hustillverkarna i närheten och stöd i tillverkningen av våra element. Det vill jag tacka för här!

Vad är slutsatsen så här långt och vilken möjlig fortsättning ser du?
– Vi är rätt nöjda hur projektet förlöper än så länge. En möjlig fortsättning är att studera sådana knutpunkter även mer utförligt, till exempel i tajtare samarbete med intresserade företag.

– Nu kommer snart andra delen att genomföras då bärande trä-glas element och deras användning undersöks. Ett rätt spännande område, även detta med potential av framtida användning i verkligheten men också för samarbeten med de andra parterna inom BOOST.

– En slutsats av hela BOOST-projektet för mig är att just blandningen av olika samverkansparter som ger en bred översyn över olika områden som man annars inte får del av.