2016-12-14

Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

I SHS-förstudien ”Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor” provades en ny rationell teknik för automatiserad inblåsning av mineralull i ett prefabricerat golvelement med installationer.

Studien visade att tekniken fungerar men att vidareutveckling av lösullsmaterialet i kombination med optimering av inblåsningstekniken är nödvändig.

Ladda hem rapporten om projektet här.

För mer information, kontakta projektledaren
Kalle Persson, Swerea IVF, kalle.persson@swerea.se