2016-04-15

Smartare, billigare och mer miljövänlig isolering

Vanlig, traditionell isolering av väggar och bjälklag sker med isoleringsskivor i standarddimensioner. Det ger en arbetsintensiv process med många arbetsmoment, problem med arbetsmiljö och spill.

I projektet ”Lösullsisolering istället för mineralullsskivor” ska man undersöka om man kan få en bättre produktionsekonomi och samtidigt förbättra arbetsmiljö och materialeffektivitet.

Genom att använda lösull och en lösullsportal för fyllning istället skulle man kunna få en positiv påverkan på produktionsekonomi, arbetsmiljö och miljö.

Projektet pågår under 2016 med Flexator, Paroc, Michael Hohenstein, Thomas Frick och Swerea IVF (projektägare).

Är du intresserad av att vara med på fyllningstest?
Under den projektfas som innebär fyllningstester med lösull/lösullsportal kan intresserade utanför projektgruppen vara med som observatörer för att knyta kontakter och få en uppfattning om utrustning, material och metodutveckling.

Läs mer om projektet här.

För mer information
Kalle Persson, Swerea IVF (projektledare), kalle.persson@swerea.se