2019-11-13

Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?

I BOOST-projektets del som handlar om affärsmodellsinnovering har Anders Melander, Jönköping University tagit fram en ny intressant rapport med titeln ”Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?”

Potentialen att öka boendemöjligheterna i villastäder verkar vara stor men det finns samtidigt tydliga hinder som gör att till exempel Attefallshus och de kommande ”Bolundarna” inte kommer att få någon större effekt.

Rapporten inleds med en omfattande genomgång av medierapporteringen kring mångfald i villastäderna mellan 2014 fram till april 2019.

Man gör en djupdykning i vilka incitament det egentligen finns för ökad mångfald och man ställer fråga vem som ska initiera de ökade boendet i villastäderna.

Förändringar i ägandet skulle kunna öppna för projekt som leder till utvidgat boende. Det krävs dock både förändringar av regelverk och beskattning för att kunna förverkligas.

Vad kan man göra för att öka mångfalden i villastäderna?
Författaren menar att det finns en potential som relativt enkelt kan förverkligas och sammanfattar det i fem (här förkortade) punkter:

  1. Sverige anammar den norska beskattningen av hyresintäkter i mindre privata fastigheter och slopar taket på 50 000 kronor för skattefrihet.
  2. Finansinspektionen uppmanar bankerna i Sverige att anamma den norska modellen för att beräkna boendekostnader där hyra kan inkluderas i boendekalkyler som en fastighetsintäkt.
  3. Kommunerna påbörjar ett proaktivt arbete för att skapa en lokal marknad för mångfaldsbyggande.
  4. Kommuner uppmanas att proaktivt undersöka potentialen för mångfald i sina villastäder. KOD arkitekters rapport 500k är en utmärkt utgångspunkt. En uppdatering av detaljplaner och förenkling av byggprocesser kan få stor betydelse.
  5. En potentiell affärsidé är att positionera sig på (den lokala) marknaden som ”mångfaldsbyggare”. Att som arkitekt eller byggare (kanske tillsammans) aktivt marknadsföra möjligheten till utvidgat boende i villastäderna.

Här kan du ladda ned den 48-sidiga rapporten ”Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?” i pdf-format.