2019-11-15

Mot evidensbaserad byggnadsinformationsmodellering

I en ny rapport från BOOST-projektet författad av Peter Johansson, Anahita Davoodi och Géza Fischl från Jönköping University och Kaj Granath, Chalmers diskuterar man möjligheterna att använda evidensbaserad design för att ta väl underbyggda beslut kopplade till byggnadsinformationsmodellering, BIM.

Utvecklingen inom digitala verktyg har givit nya möjligheter att utvärdera förslag genom att använda digitala prototyper i form av Byggnads Information Modeller (BIM), dessa möjligheter brukar kallas BIM-tillämpningar. Denna utveckling har idag gjort att man använder BIM-tillämpningar utan att egentligen veta om dessa kommer att bidra till att den slutliga byggnaden får de värden som tänkt. I rapporten visas hur evidensbaserat tänkande skulle kunna användas för att bestämma BIM-tillämpningar för ett byggprojekt.

Studenter från ”Sustainable Building Information Management program” på Jönköping University engagerades för att utföra en fallstudie för att visa hur detta skulle kunna implementeras.

Slutsatserna från denna fallstudie är att det finns tillräckligt med evidens, vetenskapliga publikationer, angående BIM-tillämpningar för att man skulle kunna jobba på detta sätt. Men resultaten visar också att träning att ta fram dessa evidens behövs samt att enkla riktlinjer för olika evidensnivå behöver tas fram. Inom ramen för BOOST-projektet har sådana riktlinjer tagits fram.

Ladda ner den 10-sidiga rapporten “Towards Evidence-Based BIM” I pdf-format här.