2019-08-26

Nominerade till Växjö kommuns träbyggnadspris

I år är det kvarteret Geologen som byggs av GBJ bygg, arkitektbyrån Arkitektbolaget och forskningsprojektet Höga hus i trä som forskningsinstitutet RISE leder i samarbete med Linnéuniversitetet och näringslivet som tävlar.

Juryns motivering till nomineringen av Geologen
Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Läs mer om Geologen i pdf:en här.

Juryns motivering till nomineringen av Arkitektbolaget
Arkitektbolaget har en utpräglad kompetens och ett uppenbart intresse för att skapa moderna, funktionella träbaserade byggnader och konstruktioner som på ett bra sätt lyfter fram det vackra i träbyggandet. Företagets arbete med att förmedla sin vision och sin kunskap till studenter och andra intresserade gör dem ytterst lämpliga som mottagare av ett pris som ska premiera insatser för att utveckla träbyggandet lokalt och nationellt.

Läs mer om Arkitektbolaget i pdf:en här. 

Juryns motivering till nomineringen av forskningsprojektet Höga hus i trä
Efterfrågan från marknaden att bygga allt högre i trä kräver ökade och ihållande insatser i forskningen kring sådana konstruktioner. Projektet Höga hus i trä och dess målsättning att bygga kompetens kring framtidens träbyggande är en viktig del i arbetet att skapa en framtid där höghus i mycket större utsträckning än idag byggs med förnybara material.

Läs mer om projektet på webbsidan här.

Vinnaren presenteras den 24 oktober
Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä. Vinnaren av Träbyggnadspriset 2019 kommer att presenteras på Växjö kommuns hemsida den 24 oktober.

Bild: Kvarteret Geologen i Växjö, nominerat till Växjö kommuns träbyggnadspris.