2017-08-17

Ny ugn för laminering av glas – möjlighet att göra unika experiment

Laminering innebär att två eller flera planglas sammanfogas med en eller flera lamineringsfolier mellan glasskivorna.

– Det finns ett stort antal sätt att laminera och olika anledningar till varför man laminerar, berättar Krister Falk, RISE Glas. Laminering används ofta för att göra glas tåligare mot stötar och slag som i olika slags skyddsglas som används i allt från framrutor i bilar till glas som ska tåla en bombexplosion.

Marknaden för lamineringsutrustningar har kartlagts i BOOST-projektet och en utrustning för laminering i laboratorieskala har köpts in i projektet för prototyptillverkning vid RISE Glas.

Vad är det för storlekt och kapacitet på ugnen?
– Den här är en lamineringsugn med vacuum som är skräddarsydd för oss. Den spanska tillverkaren Pujol hade ingen så här liten ugn i sitt sortiment. Arbetsområdet är en gånger en meter och ugnen har en kammare. Arbetstemperaturen är mellan 40 och 150 oC. Vi kommer att kunna använda alla typer av lamineringsmaterial och kommer också att försöka ge oss på att laminera ovanliga kombinationer som glas och trä!

Ett område på stark frammarsch är glas med adderade funktioner. Det är inte enbart på smarta mobiltelefoner man kan lägga till en touchfunktion och skapa ett interaktivt glas utan även i fönster på hus och i bilar till exempel.

Kommer andra att kunna dra nytta av utrustningen?
– Vi kommer att kunna utföra tester och bistå företag i utvecklingsinsatser, berättar Krister. Nu finns möjligheten för företag att prova nya laminat och idéer utan att behöva stoppa en industriell produktion någonstans för att prova. Det är bara att höra av sig, hälsar Krister.

Branschen får olika laminat kartlagt
I den pågående förstudien ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” samverkar de företag som laminerar glas i Sverige för att hitta de foliematerial som är intressantast vid innovations- och utvecklingsarbete. Man är inte hänvisade till traditionella material eller lösningar utan strävar efter stor öppenhet för nyheter.

Målet är att göra en sammanställning av intressanta foliematerials egenskaper och användningsområden för glas. Detta ska dessutom lägga grunden för framtida protoyptillverkning.

Kontaktperson: Krister Falk, RISE Glas, 010-516 63 64, krister.falk@ri.se

 

 

förberedelse laminering med färgade filmer
Nu i mitten av augusti är den spanske tillverkaren Pujol i Växjö och har användarutbildning. Här gör man iordning ett av de första försöken med färgade laminat. Två transparenta gröna med ett vitt opakt lager i mitten.

 

färgat laminerat prov
Här har ett lager med transparent grönfärgat laminats in i glaset och inspekteras av Anders Widing, RISE Glas. En mängd olika laminat kommer att provas under hösten.