Konstnärligt uttryck med transparent intelligens

I förstudien ”Ny glasgång för Kulturparken Småland” undersökte man möjligheterna att använda transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga miljö. Ett par nya prototyper som visar på möjliga tekniker i glasgången togs fram i anslutning till projektet där man provade två olika tekniker. Erika Lagerbielke, professor i glasdesign på Linnéuniversitetet, står för den konstnärliga utformningen.

Elektrokromt glas med screentryck

Elektrokroma glas kan skifta från ett ljust läge till ett mörkare. En relativt låg spänning används för att ändra läge. Ett mönster är inlaminerat tillsammans med den elektrokroma filmen och ett annat mellan två andra glas, så att det blir distans mellan ”träden och bladen”.

Privata glas (Privacy glass) med screentryck

Prototypen visar att det går att kombinera så kallade privata glas med ett dekorativt mönster. Den inlaminerade PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal)-folien är opak, men blir nästan helt transparent när spänning läggs på vilket gör att det inlaminerade mönstret varieras.

Medverkande

Prototyperna är ett samarbete mellan RISE Glas, Chromogenics, Forserum Safety Glass och Linnéuniversitetet.

Projektledare

Lina Grund Bäck, lina.grundback@ri.se, 010 516 63 61

Exempel från prototypen

Elektrokromt glas med screentryck
Från ljust till mörkt läge.

Privata glas med screentryck
Från opakt till nästan helt transparent.

Prototyptillverkning
Bild från tillverkningen på Forserum Safety Glass av det screentryckta elektrokroma glaset.