2016-04-06

Prova bostaden innan den är byggd i en virtuell verklighet

Nu kan du vandra runt i Bostadsprotoyp 1.0 med hjälp av virtuell verklighet (virtual reality) och ett headset i GBF:s monter på Nordbygg 5-8 april, följ med på resan fram till det…

I starten av SHS lade man fast en prototypstrategi som används som ett verktyg för att visualisera visioner och produktidéer som nyttjas som utgångspunkt för användardiskussioner. Här jobbar man med fyra olika delar: visionära och produktnära prototyper, bostadsmoduler och prototypverkstad. Nu har man tagit fram ett antal olika protyper, allt från Bostadsprototyp 1.0 som visades i Almedalen 2014 (och nu står på Linnéuniversitetet i Växjö) till ett lätt fönster med god energiprestanda.

Prototypverkstad
I en första utredning som gjordes kring en prototypverkstad konstaterade man att:
– det inte finns något behov av att etablerar en ny fysisk verkstad
– det är viktigare att etablera ett nätverk av aktörer som kan kopplas in efter behov
– det är viktigt att prioritera nya teknologier som 3D-printing etc. Det har vi till exempel jobbat vidare med tillsammans med olika företag och har nu två olika projekt på gång inom 3D-printingområdet.

Här föddes också idén om att kunna visualisera nya idéer virtuellt.

Bakgrund bostadsmodul 1.0
Den första bostadsmodulen som togs fram inom Smart Housing Småland var klar och visades i upp på Almedalsveckan på Gotland i juni 2014. Här arbetade sex arkitektkontor och fyra hustillverkare tillsammans för att få fram en modul som skulle bli en till två bostäder för minst två unga personer. Modulen är 4 x 13,5 m och är tänkt att vara en del i ett flerbostadshus med upp till sex våningar som kan byggas färdigt i fabrik.

En virtuell prototyp med stöd för virtuell verklighet har tagits fram
IEC satte oss i kontakt med David Johansson som dels arbetar som lektor i mediateknik på Linnéuniversitetet och dels har en egen firma som bland annat jobbar med förstärkt verklighet (augmented reality).

För att testa konceptet med virtuella modeller startade man med att visualisera den existerande bostadsmodulen 1.0.

Det resulterar i att man nu i den virtuella prototypen kan röra sig fritt utanför och inuti modulen samt interagera med den. Man kan:
– tända och släcka ljus
– öppna och stänga skjutdörrar
– ändra transparens på skjutdörr

Man kan idag med hjälp av ett headset gå omkring i den virtuella modulen och uppleva det som om man själv vore på plats.

Ett verktyg för framtidens utveckling av bostäder
David har jobbat med den numera fria spelmotorn ”Unreal Engine”. Ett verktyg som för bara några år sedan var otroligt dyrt men där man ändrat affärsmodellen så att man numera betalar ett antal procent på den produkt eller det spel som man utvecklat som säljs.

Prototypen har modellerats i programmet 3ds Max och 3D-modellerna har sedan importerats till spelmotorn där ett antal olika händelser har programmeras in som gör att man kan interagera med modulen via ett vanligt tangentbord.

Vi har sedan gått vidare och anpassat det här till virtuell verklighet vilket gör att vi nu med hjälp av ett headset kan röra oss fritt i den virtuella bostadsprototypen 1.0.

Det finns ett antal anledningar att använda den nya tekniken som att kunna:
– visualisera nya idéer till bostadsmoduler innan byggnation och interagera med dem
– testa nya koncept/visioner som inte existerar idag
– jämföra upplevelsen utifrån de behov som finns hos olika individer

Nästa steg blir att ta fram en vision av en framtida bostadsmodul utvecklad inom Smart Housing Småland.

Projektledare: Jerry Eriksson, Glafo – glasforskningsinstitutet, 010-516 63 55, jerry.eriksson@glafo.se