2022-01-28

Samtal om landsbygden i framtiden

Den 13 januari anordnade Smart Housing Småland inom sin mötesplats BY2030 ett digitalt samtal på temat ”Framtidens boende utanför staden”. Deltagare från hela Småland men även andra delar av Sverige från offentlig sektor, akademi, näringsliv, civilsamhälle och privat sektor fanns representerade, alla med det gemensamma intresset att utveckla landsbygden.

Eva Haraldsson idag projektledare på Region Kronoberg, hälsade alla välkomna och introducerade projektet Bymässa 2030, en samhällsutvecklingsmässa, för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten i Region Kronoberg. Målet är att den blir långsiktigt hållbar för utvecklingen av länets orter och landsbygder.

Därefter berättade Johanna Ulfsdotter, Byggnadsantikvarie på Västernorrlands museum om landsbygdens utmaningar gällande kulturmiljön. Samuel Palmblad, även han byggnadsantikvarie men på Kulturparken Småland gav sin regionala syn på hur det fungerar i Kronobergs län. En frågeställning som kom upp var bland annat: ”Hur kan vi kombinera den kunskap som finns och leda den in i framtiden när det kommer till byggande?”

Avslutningsvis visade Arkitekt Erika Wörman som driver arkitektkontoret PACE, inspirerande bilder av både verkliga och kommande projekt kring vår fysiska miljö med fokus på miljön mellan byggnaderna. Mestadels i den mindre staden, men inspirationen tog oss vidare till hur vi bör tänka vid utveckling av landsbygden.

I del två av samtalet delades deltagarna upp i mindre grupper där samtal fördes kring frågeställningar som ”Vad just jag och min organisation kan göra?”, ”Vilken hjälp behöver vi för att göra ett bättre jobb?” samt ”Hur kan vi samarbeta bättre?”

Resultatet från samtalen kommer att ligga till grund för kommande fördjupade samtal kring de viktigaste kärnfrågorna som kom fram. Syftet är att i samverkan hitta angelägna och relevanta frågeställningar som kan leda till projektidéer för vidareutveckling till forsknings- och utvecklingsprojekt.

Läs mer om Bymässa2030 här >

 

Bild ovan: PACE  Erika Wörman