2018-05-29

SHS visade prototyper på ICFF möbelmässa i New York

Smart Housing var med på möbelmässan ICFF – Annual International Contemporary Furniture den 20-23 maj tillsammans med partnerna Smart Textiles och Interior Cluster Sweden i projektet Innovation Square.

Smart Housing jobbar med prototyper som syftar till utveckling av byggnaden men ur ett boendeperspektiv kan utforskandet av glas- och trä-kombinationer också kopplas till inredning och möbler i bostaden.

Här ser man möjligheter för Smart Housing att jobba mer med innovationer i gränslandet mellan bygg och interiör exempelvis skulle utformning av beslag och kopplingar för möbler kunna skalas upp och appliceras för byggändamål.

Smart Housing visade upp de första testprototyperna för laminerat glas och trä från projektet Glas på trä för fasader med lågt underhåll.


Tolv millimeter tjock björk-, tall- och granplywood laminerat med EVA och fyra millimeter tjockt planglas.

Det var framför allt de som var arkitekter i en bredare bemärkelse än bara inredning, och de som arbetar med material och tillverkning av inredning, som visade intresse för prototyperna. Man tyckte bland annat de var coola, intressanta och utmanande.

Jättemässa med 800 utställare
Om man jobbar med möbler så är det här stället att vara på där man hade chansen att träffa över 800 internationella utställare och 36 000 branschmänniskor. Här fanns en blandning av möbler, unika material, kök och bad samt nya koncept inom belysning och golv inne och ute.

Några spännande utställare:

Badkar och handfat i trä, Unique Wood Design (Polen).


Glas och trä i kombination i fåtölj och bänk, samt som underrede i bord, Durodeco.


Slimmade golvbrunnar för användning tillsammans med keramiska beläggningar, Easy Drain (Nederländerna).


Ljudabsorbenter av ullfilt i olika färger, former och konfigurationer till paneler, Anne Kyyrö Quinn (England)


Två elever från Beckmans ställde ut en rumsdelare av formpressat papper.

Förhoppningsvis kan Smart Housing hjälpa studenterna från Beckmans vidare med utveckling av sin rumsdelare genom att koppla samman dem med exempelvis Paper Province och Södra samt forskare på RISE. Rumsdelaren är idag tillverkad av papper av utländsk härkomst.

Interior Clusters medlemsföretag ställde ut textilier, mattor, belysning, glas och möbler för utom- och inomhusbruk. Smart Textiles visade upp sin världsunika klänning som tillverkats av återvunna pappersstrimlor. Det i sin tur har spunnits till tråd och stickats till ett tyg som är både slitstarkt och tvättbart.

Triple bottom line –  hållbart cirkulärt byggande
I en paneldiskussion mellan en inredningsarkitekt, en fastighetsutvecklare och en professor i industri- och inredningsdesign talade man om hur man renoverar och omvandlar befintliga fastigheter på ett hållbart sätt med tanke på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Med hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna har metodiken kommit att kallas för ”Tripple bottom line”. Man kan säga att det egentligen handlar om att få in fastigheter i ett cirkulärt flöde.

I framtiden kommer vi att behöva dela ytor på ett mer effektivt sätt och lokaler måste kunna inrymma fler funktioner än bara en. Med hjälp av inbyggda sensorer i lokaler och möbler kan utnyttjandegraden utvärderas.

Företagen har börjat tänka mer på de anställdas välbefinnande. Framtida kompetensbrist leder till att en attraktiv arbetsplats blir en konkurrensfördel vid rekrytering. Man måste kunna erbjuda välmående och möjligheter till återhämtning och hålla de anställda nöjda och glada. Det måste vara möjligt att balansera arbete, boende, fritid och kultur på ett bra sätt. Jämlikare arbetsplatser med lika villkor för alla i organisationen med avseende på lokalernas kvalitet bör skapas (ett kanske typiskt amerikanskt problem med mer hierarkiska arbetsplatser).

Polarisering av åsikter hos människor tror man kan avhjälpas genom att skapa ytor och miljöer som ger möjlighet att träffas och skapa gemenskaper där människor möts på ett naturligt sätt. Framtidens splittrade familjer (man bor långt ifrån varandra) skapar också ett behov av nya gemenskaper som substitut till familjen.

Om Inside Swedish Design
Inside Swedish Design främjar medvetenhet, värderingar och innovativa inslag i den svenska designindustrin där världsledande företag och internationellt kända designers samarbetar med nästa generations talanger och vetenskap för morgondagens inredningslandskap. Inside Swedish Design är ett samarbete mellan Interior Cluster Sweden, Trä- och möbelindustrin (TMF) och Stockholm Furniture & Light Fair för att öka närvaro av den svenska interiörindustrin på den globala marknaden.


Från utställningen Inside Swedish Design på ICFF i New York. Foto: Lisa Dohlnér Lundwall, Smart Textiles.