2018-11-19

Småland - ett centrum för digital utveckling

15-16 november hölls digitala veckan för tredje gången. Nu arrangerat av den nystartade ideella branschföreningen Digitri (sprungen ur tidigare projektet IEC), Växjö kommun  och Videum Science Park. Smart Housing var på plats för att bevaka vad som händer. Här några nedslag.

Cybersäkerhet
Senadin Alisics från Combitec berättade om stora trender som driver digitalisering och digital transformation. Bland annat big data och analys, AI samt maskininlärning och robotiserad processautomation.

Han pekade på vikten att särskilja begrepp för att förstå förändringarna i den digitala revolutionen.

  • Datorisering – den initiala produkten och tjänsten som omvandlats till ett digitalt format
  • Digitalisering – nya affärsmodeller och -processer som kan dra nytta av de digitaliserade produkterna
  • Digital transformation – uppstår när digitala affärsmodeller och processer skapar nya ekonomiska modeller

Utvecklingen har skapat Alibaba – världens största varuhus som inte äger en enda produkt, über som inte äger några bilar och AirBnb som inte äger några hus. Detta ger helt nya ekosystem för affärsmodeller som bygger på partnerskap i stället för den traditionella försörjningskedjan.

I komplicerade partnerskapsnätverk gäller det att bygga in säkerhet så att inte en del av partnerskapet saboterar för en annan, eller för slutkunden. Han gav exemplet på en företagsbil som hans fru haft. Några veckor senare såg han bilen på en parkering och kom på att han fortfarande hade en app på telefonen som hade kunnat låsa upp bilen. Han provade, och den fungerade fortfarande. Vem har ansvaret för att se till att appen slutar att fungera när ägandet skiftar?

Cybersäkerhet är en stor fråga som blir allt större som man måste ta hänsyn till i alla led då nya tjänster och affärsmodeller utvecklas. Cyberattacker räknas redan nu som världens tredje störst hot mot vårt samhälle efter naturkatastrofer och extremväder.

Virtual Reality – VR/AR – utvecklingen inom bostadsbranschen
På digitala veckan fick David Johansson, nu VR-specialist på OBOS Sverige, möjlighet att presentera hur företaget byggt upp sin kompetens inom VR och AR genom förstudierna som gjorts tillsammans med Smart Housing. Företaget håller just nu på att implementera VR-visningar ute på sina säljkontor. Istället för att gå på en visning kan, oftast ett par tillsammans, utforska och gå runt i sitt tilltänkta hus virtuellt. Den ena har på sig ett VR-headset och den andre ser vad den förste ser på en skärm bredvid och kan diskutera olika lösningar, prova olika färger på väggar och material i ytor i till exempel kök och badrum. Idag ser företaget möjligheter inom allt från när man ska placera en byggnad på en tomt, till affärsstöd, byggplats, försäljning, produktion och eftermarknad. Man söker dessutom efter en ny kollega som kan stötta David i utvecklingsarbetet – gärna med spelutvecklarbakgrund.

Aktuell forskning på Linnéuniversitetet
Welf Löwe från spetsforskningsmiljön DISA på Linnéuniversitetet berättade om hur man arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder. Det handlade om ett flertal olika tillämpningar i olika projekt och utrustning för att göra stora tunga beräkningar som nu kommer att kunna utnyttjas av fler.

Just nu siktar man på att få till finansiering till en företagsforskarskola från KK-stiftelsen tillsammans med Blekinge tekniska högskola för att kunna sätta igång åtminstone tio industridoktorander i ett projekt som går under namnet DIA. Tanken är att sätta igång redan 2019.

Ett spännande exempel på vad en doktorand kan hålla på med var Olof Björnelds presentation om hur man skulle kunna få mindre administration, förbättrad användning av insamlade data och ny medicinsk kunskap om man jobbar smartare inom vården genom att använda den senaste tekniken. Om man kan undvika den enorma överregistrering som sker nu skulle resurser kunna läggas på patientmöten istället. Läs mer om Olof här.

WeXO – en samlingsplats för digital innovation
Under namnet WeXO presenterade Jens Ahlstrand från VISMA och Jenny Rungegård från Castellum planerna för den nya fysiska samlingsplatsen för digital innovation. Visionen är att skapa ett småländskt Silicon Valley.

Man skapar en byggnad som ska bli en symbol för Växjö som IT-stad med smarta detaljer och rationella lösningar. Startskottet för arbetet med förslagen för arkitekterna var ett innovationsfönster för idégenerering som arrangerades i samverkan med RISE, där Smart Housing Småland, Linnéuniversitet, Växjö kommun, besöksnäring, tech-bolag och entreprenörer var med och bidrog. Arkitekttävling vanns av Tengbom som skapat ett förslag till byggnad i glas och trä som ska ge framtidens kreativa och föränderliga arbetsplats. Bygget påbörjas sommaren 2019 och inflytt ska ske vid årsskiftet 2021.

Vad händer om 30-40 år?
Människor är duktiga på sunt förnuft, moral, fantasi, medlidande, abstrakt tänkande, dilemman, drömmar och generaliseringar. Kognitiva system som AI är duktiga på att hitta kunskap, mönsterigenkänning, naturligt språk, maskininlärning, eliminera metodfel och har obegränsad kapacitet.

Magnus Stenbenke, framtidsspanare på Atea Innovation har i uppdrag att försöka kika runt hörnet och se vad som kommer att hända långt in i framtiden och fundera på hur vi kan förbereda oss för det redan nu. Han sa bland annat att allt som kan automatiseras kommer att automatiseras och gav exempel från hur AI redan nu finns inbyggt i en tjänst där man istället för att gå till en advokat och beskriva sitt problem börjar med att anlita en AI-advokattjänst som analyserar extremt stora datamängder och ger förslag på lösningar på problemet – med enligt Magnus, mycket gott resultat. Han trodde också på en framtid då vi inte behöver göra något alls utom det vi är intresserade av och att alla våra behov kommer att servas automatiskt.

 

Bildtext: David Johansson, OBOS Sverige berättade om hur man jobbar med att implementera VR och AR i verksamheten. Foto: Elisabeth Flygt