2022-10-10

Smart Housing Smålands avslutande utlysning kommer inom kort

En ny och avslutande utlysning inom nuvarande verksamhetsinriktning öppnar inom kort.
Utlysningen sker inom våra verksamhetsriktningar:

  • Livsmiljöer
  • Teknik

Men kommer också inkludera områden med koppling till dagens utmaningar och möjligheter inom:

  • Energi; produkter, processer, relationer, synergier, system, mm
  • Cirkulära processer; design, återbruk, återvinning, flöden, material

Det blir två ansökningsomgångar med inlämningsdatum inom 2 respektive 6 veckor.

Ansökningsmall på SHS hemsida >

Samma korta beslutsmodell som tidigare.
Projekten ska vara klara under första halvåret 2023.

Mer information på SHS hemsida >