Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: produktion

Digital Produktionsdag

I år arrangeras Digital Produktionsdag av TMF i samverkan med Hello Future, Träcentrum och Tillväxtverket (Automation Region, Robotlyftet och Automation Expo). Kom och låt dig inspireras och informeras av experter och branschrepresentanter! Parallellt med temadagen arrangeras utställningen Automation Expo där ett antal automationsföretag visar upp sina smarta produkter och tjänster. Program och anmälan hittar du […]

Läs mer

Trähusskolans del 4 – Volymhusproduktion i Vrigstad

En eftermiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet, arrageras som en del av Klimatveckan 2019. Eftermiddagen den 9 september fokuserar på volymhusproduktion i trä, vad krävs för att möte framtidens krav och hur svarar produktionen upp till krav som trähusskolan tidigare lyft fram inom risk (tänk brand, vatten, egendomsskydd), miljö (tänk […]

Läs mer

OBOS möter framtiden med AR – nytt på youtube

I Smart Housing-förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” undersöker OBOS tillsammans med RISE Glas hur Augmented Reality (AR) kan bli en del av arbetssättet. Med tekniken kan man visa och interagera med tredimensionella ritningar. Resultatet blir att digital information och verklighet smälter samman vilket gör att man alltid har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Arbetsmetoderna […]

Läs mer

Digital Produktion, 26 okt

Industrin digitaliseras i allt större utsträckning, men vad innebär egentligen begreppet? Vad menas med digital transformation och hur kan företag ta sig an utmaningen för att säkra största möjliga effekt av satsade resurser? Svaret ges under den Digitala Produktionsdagen i Skellefteå som arrangeras av TMF. Du anmäler dig till den Digitala produktionsdagen här. Dagen är en del […]

Läs mer

Södra bygger anläggning för produktion av korslimmat trä – CLT

Södra investerar i en mindre anläggning i anslutning till Södras sågverk i Värö i Halland. I planerna ligger en kommande satsning på en större anläggning. – Södra arbetar för att öka hållbart träbyggande och vill vara med och ta en position på en växande marknad. Produktionsstart beräknas till början av 2019. Anläggningen får en årlig […]

Läs mer