2015-09-15

Träd in på taken - att skapa hållbara livsrum genom vertikal förtätning

Stadsutveckling genom förtätning är ju ingen nyhet men Visionskompaniet ska tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ta ett nytt grepp där man utreder potentialen att skapa påbyggnader i trä. Kan man där ge möjlighet till kompletterande grönska för stadsodling och rekreation? Kan man också kombinera det med energieffektivisering?

I det nya projektet GreenRoofExplore ska en tjänst utvecklas som bidrar till vertikal förtätning av stadstak. Projektet kommer bland annat att undersöka och sammanställa möjliga påbyggnadssätt på befintliga tak.

Projektet blir en pusselbit i arbetet med att skapa en hållbar stadsutveckling och kanske skapa nya produkter på marknaden.

Mer information om projektet här.