2016-09-05

Utveckling av interaktiv VR-modell av High6-projektet

Inom byggbranchen finns ett stort behov av effektivisering och där har digitalisering mycket att erbjuda. Bland annat är Byggnadsinformationsmodellering (BIM), Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) verktyg som det länge pratats om där utvecklingen nu accelererar. Dessa verktyg kan göra planering, konstruktion, montering och underhåll av fastigheter mindre arbetsintensiva.

I SHS-förstudien Interaktiv ”3D-visualisering av boendemiljö” utvärderas potentialen av VR som ett arbetsverktyg i utvecklingsarbetet av boendemiljöer.

En VR-modell erbjuder flera unika möjligheter. Modellen kan ge en verklighetstrogen upplevelse redan innan byggnaden existerar. Att kunna röra sig fritt i rummet och kunna se sig om i alla riktningar ger en realistisk återgivning av hur byggnaden faktiskt kommer upplevas på riktigt. Man kan också prova olika väder, ljus och byggnadsmaterial eller prova hur bostaden ser ut från ett barns perspektiv.

Vid projektets slut förväntas en interaktiv VR-modell av High6-projektet vara framtagen. En kartläggning av framtida möjligheter med VR och Augmented Reality kommer också att sammanställas.

Projektledare: Jerry Eriksson, Glafo, jerry.eriksson@glafo.se, 010-516 63 55

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.