2017-08-28

Varför spricker härdade glas?

Ibland händer det att ett härdat glas går sönder utan synlig orsak. Då far små, nästan rundade glasbitar åt alla håll och det är synnerligen obehagligt för den som skulle ha oturen att råka ut för det. Man blir upprörd och rädd och då och då rapporteras det i media. Men hur ofta händer det egentligen? Varför händer det, och vad kan man göra åt det?

Härdat glas har många fördelar som hur det spricker, hållfastheten som är flera gånger starkare än ett vanligt glas och ett överkomligt pris. Akilleshälen är spontangranulering som är ovanligt men som trots allt förekommer.

I SHS-förstudien ”Spontangranulering av härdade glas” har man i en litteraturstudie och med enkät i duschväggsbranschen undersökt varför härdade glas spricker. Syftet har varit att undersöka hur vanligt förekommande spontangranulering är och se vad man skulle kunna göra för att råda bot på problemet.

Är spontangranulering ett problem?
Branschen ser det inte direkt som ett problem, men samtidigt så för endast en relativt liten andel statistik på hur vanligt förekommande spontangranulering är.

En orsak till att glas kan granulera spontant är små inneslutna partiklar av nickelsulfid. Det finns ett standardiserat så kallat Heat Soak Test (HST) som kan användas för att undersöka risken för detta. Testet innebär att glaset värms upp för att utlösa spontangranulering om sådan risk finns.

Undvik hög påfrestning
Vid tillräckligt hög påfrestning kan även härdat glas spricka av orsaker som:

  • slag, stötar eller kraftig repning av glasytan (i synnerhet kanten) med vassa, hårda föremål
  • hög mekanisk belastning som överskrider brottgränsen
  • hög eller ojämn termisk belastning
  • defekter/inneslutningar i glasmassan som sänker den normala hållfastheten
  • kombinationer av ovanstående orsaker
  • spänningskorrosion

Den absolut vanligaste orsaken till att härdat glas spricker är yttre påverkan. Det finns dock även samband mellan kvalitet i glastillverkningen och risken för bräckage. Det som är tydligast kopplat till tillverkningen är ifall det finns defekter i glasmassan.

Cirka 50 olika typer av inneslutningar eller föroreningar har identifierats, där de allra flesta är totalt harmlösa, men framför allt inneslutningar av nickelsulfider i planglas kan ge upphov till fördröjd granulering av termiskt härdade och värmeförstärkta glas. Nickelsulfidpartiklar har förmåga att utvidgas med tiden och därmed spränga glaset inifrån.

Ny mer tillförlitlig standard på gång
HST-metoden har sina brister men det pågår ett arbete med att uppdatera den befintliga standarden vilket kommer att göra den mer tillförlitlig. Metoden är dock fortfarande relativt dyr och minskar härdningsgraden något.

För alternativa metoder krävs tydliga satsningar som dock är osannolika eftersom problemet anses vara litet. De alternativ som identifierats som mest intressanta är metoder som ger ytterligare fördelar som hållfasthetssortering av planglas eller att man utvecklar en glassammansättning som lämpar sig för termisk härdning av glas.

Projektrapport
Projektrapporten ”Spontangranulering av härdade glas” hämtar du här.

Kontaktperson: Maria Lang, RISE Glas, maria.lang@ri.se, 010-516 63 56