2018-10-08

Vill du söka finansiering för en SHS-förstudie 2019? Dead-line 27/11.

Smart Housing har möjlighet att delfinansiera förstudier-/affärsutvecklingsprojekt.

Har du någon idé som du vill utforska så ta chansen och gör en enkel beskrivning i vår projektförslagsblankett av vad du vill göra, hur och med vem.

Vi välkomnar speciellt förslag som relaterar till:
– Cirkulär ekonomi
– Brand
– Transparent intelligens
– Automation/produktion/industrialisering
– KL-trä
– Export
– Boende
– Arkitektur
– Agenda 2030

Så här gör du
Här kan du läsa mer om hur man gör en ansökan till förstudie-/affärsutvecklingsprojekt

Den 27 november 2018 kommer att vara sista dead-line för SHS-förstudier som genomförs under 2019. De nya förstudierna ska vara klara och inrapporterade till SHS senast 15 oktober 2019.